Aarhus Universitets segl

Dramaturgi

Om dramaturgi

Dramaturgi er studiet af scenekunst i alle former og manifestationer: teater, dans, performance og teatrale begivenheder, som er iscenesat for et publikum. Forskningsemnerne spænder fra tekstanalyser af dramatik fra Antikken til i dag, over performancestudier og studier af teatrets kulturpolitiske rammebetingelser til undersøgelser af teatrets anvendelsesmuligheder i pædagogiske og udviklingsmæssige sammenhænge.
Teaterproduktionsprocessen og -forestillingen udgør det helt centrale omdrejningspunkt og analyseres ud fra såvel en historisk som en æstetisk dimension.
Dramaturgi er en forskningsbaseret uddannelse, der lægger vægt på studiet af de teoretiske, historiske, politiske og organisatoriske forudsætninger for at have en levende teaterkultur. På alle niveauer af studiet indgår praktiske elementer, og uddannelsens omdrejningspunkt er den studerendes evne til at styrke praksis gennem teoretisk refleksion og omvendt.

Forskningsmiljø

Dramaturgi på Aarhus Universitet har en særligt stærk tradition for at være orienteret mod aktuelle og nybrydende teaterformer i forskningen, men med rum for historisk fordybelse.
Dramaturgifaget udøves i tæt samarbejde med teatre, kulturorganisationer og virksomheder, både i uddannelses- og forskningssammenhæng. Forskningssamarbejder har ofte form af evaluering og følgeforskning på kulturprojekter, og fagets forskere underviser typisk også på teaterskoler og deltager i det udøvende teaterliv som konsulenter, dramaturger, bestyrelsesmedlemmer mv. 

Forskning og Uddannelse

Forskningsprogrammer

Medarbejdere