Aarhus Universitets segl

Æstetik & Kultur

Om Æstetik & Kultur

Æstetik og Kultur beskæftiger sig tværfagligt med det moderne samfunds kunst og kultur i bred forstand. Med udgangspunkt i et bredt æstetikbegreb fokuserer faget på analyser af kunsten og det æstetiske og deres rolle i kulturen i et aktuelt, men historisk reflekteret perspektiv. Faget inddrager og udvikler således teorier og metodologiske tilgange, som går på tværs af enkeltkunstarter og traditionelle videnskabelige fagopdelinger.

Forskningsmiljø

Fagets forskere er aktive nationalt og internationalt i forskningsnetværk og i publikationer inden for fagets centrale områder: æstetik- og kulturteori samt æstetisk og kulturel analyse. Den aktuelle forskning er bl.a. orienteret mod æstetiseringens mekanismer og konsekvenser og mod spørgsmål om medialitet og intermedialitet.

Forskningsmiljøet udvikles i samarbejde med andre æstetiske fag, samfundsvidenskabelige fag, teoretiske fag og kulturfag i ind- og udland.

Faget har tætte forbindelser til kunst- og kulturlivet, idet dets forskere sidder i en række ministerielle, offentlige og private nævn, råd, udvalg og bestyrelser, lige som de løbende deltager i samfundsmæssige debatter og fungerer som eksperter i interviews i medierne. Således bidrager faget gennem forskningen med æstetik- og kulturvidenskabelig viden til kunst-, kultur- og erhvervslivet.