Aarhus Universitets segl

Museologi

Museologi

Kommende arrangementer på Museologi

Ingen arrangementer fundet.

Om Museologi

Museologi er et bredt interdisciplinært og tværvidenskabeligt fagområde, hvor der forskes i teoretiske og praktiske spørgsmål om kulturarv, naturarv og kunst og deres institutioner, især museerne og deres betydning og rolle i samfundet.

Det museologiske forskningsmiljø på Aarhus Universitet undersøger musealiseringsprocesser, det vil sige den måde, hvorpå et samfund udvælger, udstiller og fortolker samt forvalter kulturens materielle og immaterielle produkter til bevarelse for eftertiden.

Kombinationen af museologisk praksis og teori er forudsætningen for at kunne påberåbe sig et museologisk forskningsmiljø. Derfor har de tilknyttede forskere alle både praktisk museumserfaring og teoretisk indsigt inden for en bred vifte af forskningsområder.

Forskningsmiljø:

Museologien på Aarhus Universitet er bygget op over fem perspektiver:

  • et historisk-institutionelt, med forskning i bl.a. danske museers historie, deres samlinger, udstillinger og genstandsbegreber
  • et didaktisk formidlingsmæssigt, med fokus på bl.a. unge og formidlingen på museer
  • et kommunikativt, en stærk profil inden for strategisk kommunikation i museumsverdenen
  • et social-økonomisk med forskning i bl.a. museumsøkonomi og kulturarv som politik
  • et teknologisk, med flere års forskning i digital museologi

Faget har veletablerede og formelle samarbejder med eksterne partnere som fx museerne i Århus, Center for Virksomhedskommunikation (BSS), Dansk Center for Museumsforskning og Organisationen af Danske Museer. Disse samarbejder er knyttet både til de udbudte museologiske uddannelser og til forskningen i form af bl.a. samfinansierede ph.d.’er. med museer. Derudover er Museologis ansatte involveret i det nordiske fagfællebedømte tidsskrift Nordisk Museologi.


Ny dansk udgivelse om cybermuseologi – om kunst, formidling og museer i et digitalt perspektiv. Læs mere her