Aarhus Universitets segl

Lingvistik

Om Lingvistik

Lingvistik er et sprogfag med en stærk international og interdisciplinær profil. Lingvister arbejder med sproglig diversitet, med at indsamle viden om verdens godt 7000 sprog og med at studere sprogtyper, sprogmøder og sproglig forandring. De udforsker alle aspekter af sprog, fra de mindste byggesten som lyd, grammatik og ordbetydning, til større sammenhænge som tekster og samtaler.

Faget lægger vægt på sammenhængen mellem kommunikation og sprog og tilbyder sociokulturelle, interaktionelle, psykologiske og neurologiske forståelsesrammer for sprog og sprogbrug.

Lingvistik et traditionsrigt fag på Aarhus Universitet. Bl.a. var den store danske sprogforsker Louis Hjelmslev tilknyttet som professor i 1930’erne.

Forskningsmiljø

Det lingvistiske forskningsmiljø er toneangivende på internationalt plan. Der samarbejdes med forskere i både Nordamerika, Australien, Europa og Afrika. Den primære forskning ligger inden for områderne grammatisk teori, lingvistisk typologi og sproglige universalier (hvad der adskiller og er fælles for alle verdens sprog), konversationsanalyse og interaktionel lingvistik, tosprogethed, neurolingvistik, kontaktlingvistik (pidgin- og kreolsprog, blandede sprog), samt sprogbeskrivelse og feltlingvistik (f.eks. australske oprindelige sprog, amerikansk-indianske sprog, afrikanske sprog og romani).