Aarhus Universitets segl

Musikvidenskab

Musikvidenskab

Kommende arrangementer på Musikvidenskab

Ingen arrangementer fundet.

Om Musikvidenskab

Musikvidenskab er studiet af alle former for musik i æstetisk, kulturel, praktisk og historisk belysning ud fra en vifte af forskellige teorier og metoder. Der er dog særlig fokus på vestlig kompositions- og populærmusik samt musikkulturelle forhold i Danmark. Fagets traditionelle genstandsfelt er udvidet med lyd- og fonografiforskning, ligesom anvendelser af musik som design og kommunikation i eksempelvis audiovisuelle sammenhænge indgår i fagligheden.

Forskningsmiljø

Fagets forskere og undervisere er aktive nationalt og internationalt i forskningsnetværk og i publikationer inden for musikvidenskab og musik- og lydkultur. Flere medarbejdere indgår i forskningsmiljøer på tværs af de traditionelle fagområder.

Musikvidenskab på Aarhus Universitet har nær kontakt til det omgivende samfund. På alle niveauer i studierne indgår praktiske elementer og en stor del af fagets forskere og undervisere deltager i kultur- og musiklivet som kommentatorer og debattører samt som udøvende musikere, komponister, arrangører og dirigenter.

Ny professor - Morten Michelsen

Morten Michelsen er uddannet I musikvidenskab på Københavns Universitet og har arbejdet der indtil 2019. Med sit speciale om autenticitetsbegrebet og ph.d.-afhandlingen Sprog og lyd i analysen af rockmusik fra 1997 specialiserede han sig i populærmusikforskning og har siden bidraget til feltet med mere kulturteoretisk og -historisk orienterede arbejder om anglo-amerikansk rockkritik og approprieringen af rockmusik i Danmark. I disse arbejder spillede Bourdieus kultursociologi en vis rolle, mens poststrukturalistisk inspireret musikantropologi og -sociologi i de senere år har tjent som teoretisk inspiration. Også sound studies-feltet har betydet en del for hans forskning, selvom indsatsen der primært har været af organisatorisk karakter. Disse teoretiske felter har sammen med visse dele af medieforskningen (specielt i forbindelse med teoridannelser omkring medialiseringsteori) dannet baggrund for de senere års arbejder med musikradio, hvor han har publiceret om en lang række emner (fx repertoirer, fællesskaber, forhandlinger af høj/lav, radio som assemblage, teknologi) og co-redigeret tre bøger om musikradio udgivet i forlængelse af et FKK-støttet forskningsprojekt, RAMUND.