Aarhus Universitets segl

Musikvidenskab

Musikvidenskab

Om Musikvidenskab

Musikvidenskab er studiet af alle former for musik i æstetisk, kulturel, praktisk og historisk belysning ud fra en vifte af forskellige teorier og metoder. Der er dog særlig fokus på vestlig kompositions- og populærmusik samt musikkulturelle forhold i Danmark. Fagets traditionelle genstandsfelt er udvidet med lyd- og fonografiforskning, ligesom anvendelser af musik som design og kommunikation i eksempelvis audiovisuelle sammenhænge indgår i fagligheden.

Forskningsmiljø

Fagets forskere og undervisere er aktive nationalt og internationalt i forskningsnetværk og i publikationer inden for musikvidenskab og musik- og lydkultur. Flere medarbejdere indgår i forskningsmiljøer på tværs af de traditionelle fagområder.

Musikvidenskab på Aarhus Universitet har nær kontakt til det omgivende samfund. På alle niveauer i studierne indgår praktiske elementer og en stor del af fagets forskere og undervisere deltager i kultur- og musiklivet som kommentatorer og debattører samt som udøvende musikere, komponister, arrangører og dirigenter.

Fagets historie på AU

Musikvidenskab på Aarhus Universitet fejrede i 2022 75-års jubilæum og har således en lang og righoldig historie, der beskrives her