Aarhus Universitets segl

Kognitiv Semiotik

Om Kognitiv Semiotik

Kognitiv Semiotik beskæftiger sig bredt med betydningsdannelse i perception, kunst og kommunikation.

Forskningen er bygget op omkring en række moderne kognitionsteorier men inddrager også traditionel semiotik. Faget rummer forskningsemner som for eksempel billedkunst, tekstforståelse, generel kognition, generel tegnteori og social interaktion.

På faget forskes der i hvordan sprog bruges i sociale situationer hvor samtalepartnerne skal nå til en fælles forståelse af en given situation, herunder hvordan sproget kan fremme den kreative proces i en problemløsningssituation. Tilsvarende forskes der i brugen af eksterne genstande til at fremme den kreative proces. Faget spiller derfor en rolle for forståelsen af kommunikationens betydning i et moderne samfund.

Forskningsmiljø

Den aktuelle forskning på faget har fokus på brugen af diagrammer i sprog og tænkning samt på dynamisk systemteori til beskrivelse af social interaktion, herunder den sproglige. Der forskes endvidere i den menneskelige kognitions betydning for dannelsen af såvel tekstlig som billedmæssig betydning samt i hjernens betydning for de kognitive processer.  Forskningsprojekterne i Kognitiv Semiotik udmøntes igennem en række samarbejder med internationale kognitionsmiljøer og semiotikcentre rundt i Europa.