Aarhus Universitets segl

Forskningsprogrammer

Forskningen ved Institut for Kommunikation og Kultur er bl.a. organiseret i forskningsprogrammer, der ofte er tværdisciplinære. Programmerne kan være opdelt i mindre forskningsenheder, som typisk arbejder sammen om konkrete forskningsprojekter eller specifikke emneområder.

Forskningsprogrammernes hovedformål er at understøtte, at instituttets forskere og forskning trives og udvikles. Forskningsprogrammerne kan tage udgangspunkt i fx en eller flere afdelinger eller akademiske felter og problemstillinger. Derudover er instituttet involveret i tværgående programmer på fakultetsniveau, som initieres og følges af fakultetsledelsen. Instituttets ph.d.-studerende er organiseret i en række ph.d.-programmer målrettet dem, men opfordres også til at være medlemmer af forskningsprogrammerne for fx at udvikle deres faglige netværk på instituttet.

Medarbejdere med forskningstid opfordres til at blive tilknyttet et forskningsprogram. Ph.d.-studerende er som hovedregel tilknyttet samme forskningsprogram som deres hovedvejleder, men har mulighed for at vælge et andet. Man bliver tilmeldt et forskningsprogram ved at sende en mail til forskningsprogramlederen med cc til forskningskonsulenten med oplysninger om navn, e-mail og stillingsbetegnelse (ph.d.-studerende, post.doc, adjunkt, lektor, professor eller andet).

Forskningsprogrammer etableres for en treårig periode.