Aarhus Universitets segl

Strategi 2020-2025

Institut for Kommunikation og Kultur (IKK) arbejder inden for Aarhus Universitets vision om via forskning og undervisning på højeste niveau at skabe værdi ved viden, nye indsigter og udveksling med samfundet. Instituttets strategi markerer områder, hvor vi med vores fagligheder i særlig grad bidrager til og supplerer universitetets og fakultetets strategier. Den fokuserer således på retninger, vi vil bevæge os i, og på områder, hvor vi vil gøre en særlig indsats. Det sker på baggrund af det gode og kompetente arbejde, der til stadighed leveres og fortsat forventes leveret af de ca. 400 ansatte fordelt på 9 afdelinger inden for instituttets brede vifte af fagligheder, som bl.a. inkluderer kultur, kommunikation, sprog, kognition, litteratur, æstetik, medier og it, og som udmøntes i et udbud af mere end 50 uddannelser til ca. 4500 studerende.

Instituttet har i den sidste strategiperiode gennemgået en omfattende udvikling. Samtidig med håndteringen af udefrakommende udfordringer, der bl.a. har betydet en stærk reduktion i studenteroptaget, har IKK revideret alle studieordninger med fokus på forskningsnærhed, beskæftigelse og relevans. Studietiden er markant nedbragt, der er indført nye kvalitetssikringsprocedurer, dialogen med arbejdsmarkedet er styrket ved etableringen af fagnære aftagerfora, hjemhentningen af eksterne forskningsbevillinger er fordoblet, hvad der delvist kompenserer for de faldende uddannelsesindtægter, og bemandingen er kvantitativt fastholdt og samtidig styrket ved en øget andel af kvinder, forskere med international baggrund og af professorer. I den forgangne strategiperiode har instituttet integreret store nye forsknings- og undervisningsmiljøer inden for erhvervssprog og international virksomhedskommunikation. Det er trods udfordringer et konsolideret og på flere måder styrket institut, der går ind i en ny strategiperiode.

Strategien følger fakultetets strategi ved et fokus på forskning med international højde, relevante forskningsbaserede uddannelser, et fokus på bidrag til og udveksling og samarbejde med samfundet og den omgivende verden – og en velfungerende organisation med fokus på lige muligheder, diversitet, bæredygtighed og et godt arbejdsmiljø. Disse kerneområder suppleres i den foreliggende strategi med omtale af indsatser på et par af de områder, hvor IKK på tværs af forskning, undervisning og udveksling med samfundet og verden har særlige udfordringer og forpligtelser og yder specifikke bidrag til AU’s strategi: Fremmedsprog, digitalisering samt demokrati og sammenhængskraft.

Strategien udpeger først og fremmest retninger. Mange af de handlinger, der skal realisere strategien, vil være specifikke for de mange forskellige fagligheder, instituttet rummer. Fra de strategiske drøftelser, der i 2019 gik forud for udarbejdelsen af denne strategi, foreligger der et omfattende og differentieret katalog med bud på, hvordan de forskellige medarbejdergrupper, afdelinger, fag og forskergrupper kan bidrage til de fælles mål.