Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Stor bevilling til forskningsprojekt om arv i litteraturen

Jakob Ladegaard, lektor i litteraturhistorie, modtager 5,9 mio fra Det Frie Forskningsråd til forskning i temaet arv i vestlig litteratur og kultur fra 1600 til i dag.

24.06.2016 | Johanne Vejrup Nielsen

Image: Colourbox (hands, coins)

Hvad inspirerede dig til at arbejde med temaet arv i litteraturhistorien?

- Inspirationen kom primært fra Thomas Pikettys bog 'Kapitalen i det 21. århundrede'. Den viser, at arvet rigdom er en vigtig årsag til den stigende ulighed i de vestlige samfund. Piketty påpeger også, at arv som en dybest set ufortjent kilde til rigdom, harmonerer dårligt med liberale samfunds erklærede meritokratiske værdier.

 
Hvad er ”problemet” med arv, som du vil arbejde med?

- Arv er på mange måder et glemt eller fortrængt emne. Det skyldes som sagt, at arvet rigdom ikke rimer med fortællingen om, at goderne fordeles efter fortjeneste i liberale samfund. Men også, at arv er mere end økonomi. Det er en kulturel og social praksis, der involverer intime familieforhold og tabubelagte emner som sorg og død. Formået med mit projekt er at undersøge, hvordan arvet rigdom som økonomisk, socialt og kulturelt fænomen har bidraget til at forme den vestlige modernitet med udgangspunkt i England og Frankrig fra 1600 til i dag.

"Arv er mere end økonomi. Det er en kulturel og social praksis, der involverer intime familieforhold og tabubelagte emner som sorg og død."

Hvilket materiale og hvilke metoder skal du arbejde med?

- Der er ét sted, hvorfra arvet rigdom aldrig er blevet fortrængt, nemlig litteraturen. Det skyldes, at arv er en fantastisk plotmotor. Derfor er narrativ litteratur – bl.a. romaner og skuespil – en god og meget lidt udforsket kilde til at undersøge, hvordan man gennem tiden har forstået og søgt at løse de ideologiske og praktiske konflikter mellem f.eks. individuelle økonomiske interesser og familiehensyn, som arv kan give anledning til. Projektet vil metodisk benytte nye digitale metoder til at tegne de store linjer i udviklingen af arvens litteraturhistorie i samspil med en kritisk kultur- og socialhistorisk tilgang, der søger at forstå denne litteraturhistorie i en bredere samfundsmæssig sammenhæng.

 
Hvad skal der komme ud af projektet?

- Arv er et relativt uudforsket emne i litteraturhistorien, så projektet leverer et tydeligt bidrag til mit fagfelt. I en større sammenhæng vil projektet bidrage til forståelsen af arvet rigdoms rolle i de økonomiske, sociale og kulturelle dynamikker, der har formet de moderne vestlige samfund. Jeg håber også, at projektet kan medvirke til at udvikle fagets metoder ved at integrere værktøjer fra digital humanities med kulturkritisk analyse. Endelig er der et stort tværfagligt potentiale i at studere et emne som arv, som projektet tager første skridt mod at indløse ved at skabe et netværk af forskere fra forskellige discipliner med interesse i emnet.

 


CV:

Jakob Ladegaard er uddannet i Litteraturhistorie og Billedanalyse ved Aarhus Universitet. Han har været ansat som lektor i Litteraturhistorie på Institut for Kultur og Kommunikation siden 2014.

Titlen på det nye projekt er Unearned Wealth - A Literary History of Inheritance (1600-2015)

 

 

 

 

Kontakt:

Jakob Ladegaard, lektor i litteraturhistorie

Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet

E-mail: litjl@cc.au.dk

Fastnet: +4587163037

Mobil: +4522662687

 

 

 

Forskning, Litteraturhistorie og Retorik, Bevillinger