Aarhus Universitets segl

Per Stounbjerg er ansat som institutleder på Arts, Aarhus Universitet

Pr. 1. juli 2016 er lektor, dr. phil. Per Stounbjerg ansat som institutleder ved Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet.

Per Stounbjerg, portræt
Institutleder Per Stounbjerg.

Per Stounbjerg har siden den 1. oktober 2015 været konstitueret institutleder. I den nærmeste fremtid vil en af de større opgaver være etableringen af det nye sprogmiljø:

”I efteråret bliver en af de store processer modtagelsen af erhvervssprog fra Aarhus BSS. Ved at lave et samarbejde mellem de merkantile sproguddannelser med et klart erhvervssigte og vores egne gymnasielæreruddannelser, får vi et meget stærkt sprogmiljø. Det gør vi i en tid, hvor andre indskrænker sproguddannelserne, selvom samfundet efterspørger sprogkompetencer,” siger Per Stounbjerg.

Et stærkt institut

Per Stounbjerg glæder sig til at forsætte samarbejdet med de ledelsesteams, han kender: sekretariatet, afdelingslederne og den samlede fakultetsledelse. Ifølge institutlederen er Institut for Kommunikation og Kultur godt rustet til at klare de udfordringer, det står over for:

”Vi har et stærkt institut, både fagligt og organisatorisk. Dimensioneringen gør, at vi kommer til at reducere bemandingen og effektivisere vores uddannelser. Det bliver en stor, vigtig proces, men vi er allerede meget på forkant med tingene, og jeg har en stor fortrøstning til at vi vil navigere godt igennem den proces. Vi har stærke fagligheder, både på undervisnings- og forskningssiden, og vi er gode til at indhente eksterne midler og klare os godt i et internationalt perspektiv,” siger Per Stounbjerg.

Ifølge dekan for Arts, Aarhus Universitet, Johnny Laursen er Per Stounbjerg et godt valg som leder for Institut for Kommunikation og Kultur:

”Per Stounbjerg kender Aarhus Universitet og fakultetet som få andre. Han har erfaring fra talrige tillidsposter og funktioner indenfor forskning, uddannelse og formidling. Samtidig forbinder han betydelig ledelseserfaring med den fagligt engagerede forskers perspektiv og med universitetets tradition for viden og den frie tanke. Det glæder mig meget – også på medarbejdernes og de studerendes vegne – at Per Stounbjerg vil påtage sig opgaven,” siger Johnny Laursen.

Udover de processer, der kommer udefra, vil Per Stounbjerg også have fokus på at instituttet fungerer indadtil:

”Vi har for nylig haft psykisk APV på Aarhus Universitet, og det er også en vigtig umiddelbar arbejdsopgave for mig at følge op på den. Den viser, at vi stadig skal arbejde med arbejdsbelastning og stress. Vores institut er – på godt og ondt – meget sammensat med ni afdelinger, mange fag og uddannelser. Og jeg er også opmærksom på, om der skal justeres, fordi der er en organisatorisk udfordring der,” siger han.

 


Om Institut for Kommunikation og Kultur:

Institut for Kommunikation og Kultur hører til på Faculty of Arts, Aarhus Universitet. Det rummer bl.a. sproguddannelser (fx engelsk, tysk, fransk, spansk), de kunstnerisk-æstetiske fag (fx musik, dramaturgi, kunsthistorie), nordisk, lingvistik, og informations- og medievidenskab.

 

CV - Per Stounbjerg:

1982: cand.phil. (Nordisk sprog og litteratur), Aarhus Universitet

1993-2006: lektor ved Nordisk Institut, Aarhus Universitet

1993-1996: studieleder ved Nordisk Institut, Aarhus Universitet

1996-1998: prodekan ved Humaniora, Aarhus Universitet

2005: dr.phil., afhandling om August Strindberg

2006-2011: institutleder ved Nordisk Institut, Aarhus Universitet

2015: viceinstitutleder IÆK, Aarhus Universitet

2015-: institutleder (konstitueret), Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet

 

Født 1956. Gift og har to børn.

 


Kontakt:

Per Stounbjerg, institutleder, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet

E-mail: norps@cc.au.dk

Telefon: 87163141

 

Johnny Laursen, dekan, Faculty of Arts, Aarhus Universitet

E-mail: dean.arts@au.dk