Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Karen-Margrethe Simonsen, lektor i litteraturhistorie, er udnævnt til præsident for det internationale litteraturprojekt CHLEL

Karen-Margrethe Simonsen er blevet valgt til at lede komitéen for det internationale projekt CHLEL (Comparative History of Literatures in European Languages), der skriver litteraturhistorie på tværs af landegrænser.

03.06.2016 | Johanne Vejrup Nielsen

Karen-Margrethe Simonsen, lektor i litteraturvidenskab ved Institut for Kommunikation og Kultur (Aarhus Universitet)

Karen-Margrethe Simonsen, lektor i litteraturvidenskab ved Institut for Kommunikation og Kultur

CHLEL er et samarbejde mellem forskere fra forskellige lande. Formålet med projektet er at udgive eksperimenterende litteraturhistorier om de europæiske sprogs litteraturer – i et internationalt perspektiv.

Ifølge Karen-Margrethe Simonsen er projektet født af, at man er blevet opmærksom på, at et land ikke kun har ét sprog og én litteratur. Der er ofte mange forskellige sprog og litteraturer inden for samme land:

”Gamle litteraturhistorier var skrevet ud fra enkelte nationer, der var dominerende i bestemte faser af den litteraturhistoriske udvikling, men billedet er meget mere kompliceret. I Danmark er der også grønlandsk og færøsk sprog og litteratur. I Tjekkiet er der fx en tysk mindretalslitteratur, og der skrives bøger på hollandsk i de tidligere hollandske kolonier.  Man kan også spørge om Holberg hører med til dansk litteraturhistorie eller den norske? Det handler om, hvordan man trækker grænserne,” siger Karen-Margrethe Simonsen.

Derfor arbejder CHLEL på at udgive en anderledes slags international litteraturhistorie, der også giver plads til de ”små” sprog og litteraturer.

Grænseløse forfattere

Tidligere udgivelser fra CHLEL tæller fx en publikation om det central-østeuropæiske område med fokus på de religiøse, sproglige og kulturelle sammenhænge mellem lande som Ungarn, Rumænien og Bulgarien.

Ifølge Karen-Margrethe Simonsen, forholder forfattere sig ikke nødvendigvis til én specifik nation, og litteraturhistorien skal kunne afspejle dette:

”Rigtig tit bliver forfattere inspireret på tværs af grænser og har et sammenhold på tværs af grænser. Vi arbejder på bind 2 af en litteraturhistorie  om den iberiske halvø, hvor man tænker portugisisk og spansk litteratur sammen. I Spanien har man stærke regioner i fx Baskerlandet, Catalonien og Galicien. Forfatterne skriver på deres egne sprog, men deres litteratur er relateret til Spaniens litteraturhistorie. Så vi prøver her at få de mindre litteraturer med, og gentænke den spanske litteraturs udvikling i den ramme,” fortæller hun.

Nogle gange udspringer CHLELs udgivelser af bestemte temaer/problemer, fx oral litteratur, mediers betydning for litteratur eller slaveri, som fx  projektet Slaveriets Litteraturhistorie. Det er udsprunget af projektet Reading Slavery, som er et projekt ved Aarhus Universitet, der er finansieret af Velux-fonden og også involverer forskere fra hele verden.


Læs mere om Karen-Margrethe Simonsens forskning

 

Fakta om CHLEL:

The Comparative History of Literatures in European Languages Series (CHLEL) er en litteraturhistorisk udgivelsesserie, der blev startet af ICLA (International Comparative Literature Association) i 1967. ICLA er en stor, international organisation for komparative studier, der involverer lande over hele verden.

CHLEL-komitéen består af seksten forskere fra bl.a. USA, Spanien, Belgien, Storbritannien, Tyskland og Italien.

Læs mere om CHLEL

 

 

 

 

 

Navne , Litteraturhistorie og Retorik