Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hvordan gentænker man et samfund i lyset af corona?

Det findes der måske ikke et entydigt svar på, men i Aarhus har professor i Informationsvidenskab, Peter Dalsgaard, allieret sig med eksterne erhvervspartnere og i tæt samarbejde med dem er han i fuld gang med at udvikle en platform, hvor man kan tappe ind i befolkningens innovationskraft for at gentænke, hvordan vi lever og arbejder i skyggen af corona-krisen.

23.09.2020 | Anja Kjærgaard

Peter Dalsgaard er professor i Informationsvidenskab og forsker til dagligt i, hvordan digitale teknologier påvirker kreative processer og innovation. Han har fornylig sammen med en ekstern virksomhed, Kite Invent, modtaget en stor bevilling fra Innovationsfonden til forskningsprojektet, REINVENT, hvor de sammen skal udvikle en platform med eksempler på, hvordan man netop kan genåbne og gentænke Danmark efter en lock-down, som vi for eksempel oplever under Corona-pandemien.

”Vores projekt består i udvikling af en online platform, ideate.nu, som vi lige nu er ved at bygge op. Via platformen kan forskellige aktører inden for bestemte brancher ved fælles hjælp udvikle et samlet inspirationskatalog med best practise-eksempler på, hvad man gør inden for en given branche, mens man lever i den nye Corona-virkelighed,” fortæller professor Peter Dalsgaard.

Han har sammen med direktør i Kite Invent, Thomas Riisgaard Hansen, identificeret forskellige brancher, som kan have glæde af at blive engageret i forskningsprojektet – for eksempel de brancher, der er tvunget til at gentænke anvendelsen af det offentlige rum, som blandt andet arkitektbranchen er samt kommunale biblioteker og kommuner i det hele taget, fordi de ofte faciliterer offentlige foredrag, debatter og forskellige sammenkomster med mange mennesker.

Ved at stille en sådan platform til rådighed og få forskellige brancher til at dele eksempler, indsamle inspiration og skabe et fælles katalog, som bliver tilgængelig for offentligheden, kan alle interesserede få input til de bedste løsninger, forklarer Thomas Riisgaard Hansen, der er direktør i Kite Invent – en virksomhed, der er specialiseret i at drive innovationsforløb.

”Hos Kite Invent har vi kørt mange innovationsforløb, og en af de udfordringer, vi ofte løber ind i, er - at få slutbrugere og andre interessenter knyttet tæt til innovationsprocessen. De bliver ofte inviteret ind til workshops og fokusgruppeinterview, men der er en følelse af, at de kan bidrage meget mere, hvis de rigtige værktøjer er til stede”.

Fælles ressourcekatalog over idéer

En af de aktører, der ønsker at bidrage så meget som muligt i det nye projekt, er Aarhus Kommune. Om baggrunden for deltagelsen i projektet fortæller leder af projektudvikling og brugerinddragelse ved Aarhus Kommunes Biblioteker, Sidsel Bech-Petersen:

”Vi er gået med i REINVENT-projektet, da vi i foråret - ligesom alle andre - stod midt i en krise, hvor vi godt kunne se, at mange ting ville forandre sig. Vores biblioteker er steder, hvor mennesker mødes, udveksler viden og inspiration, lærer nyt og skaber ting sammen. Pandemien har på mange måder sat begrænsninger på, hvordan man gør det - og det er derfor interessant at se på og lære af andre i forhold til, hvordan vi opretholder og gentænker et biblioteksrum med sådanne aktiviteter - selv i en Corona-ramt periode,” fortæller hun og uddyber:

”Vi håber, at vi i projektet kan udveksle erfaringer med mange andre typer af aktører for at blive klogere på, hvordan vi gentænker det offentlige rum og er rustede til at agere i tilfælde af en ny pandemi. Samtidig er det også altid interessant for os at lave projekter i samarbejde med universitetet - vi lærer en masse af det - og de kommer med ny forskning, som vi kan være med til at bringe videre til andre partnere og borgere i Aarhus.”

Platform med perspektiv

Ud over at udvikle et inspirationskatalog i forhold til gentænkningen af det offentlige rum, vil projektet også sammen med andre eksterne aktører udvikle idékatalog inden for læring og afholdelse af konferencer og events.

Hvordan organiserer vi vores læring og undervisning? Hvad er best practise? Hvilke formater virker inden for konferenceafholdelse og events? Spørgsmålene er mange, og involverer mange mennesker i deres dagligdag.

"De aktører, der på forskellige måder er engageret i de her spørgsmål, får mulighed for at blive medskabere i det, vi kalder vores borgerinvolverende platform. Eksperter kan her i samspil med borgere diskutere og udvikle løsninger, der kan hjælpe borgere og beslutningstagere gennem krisesituationen nu og fremadrettet, for forventningen til platformene er også, at det bliver et værktøj, der viser sig nyttigt i andre sammenhænge,” lyder det fra Peter Dalsgaard.

Thomas Riisgaard Hansen supplerer:

”Vi forventer at kunne skabe en løsning, der har perspektiver langt ud over projektet og Corona, men som kan være med til at understøtte mange andre fælles innovationsprocesser for eksempel i forhold til håndtering af klima-udfordringen.”

Læs mere:

http://www.ideate.nu


Yderligere information

 

Professor Peter Dalsgaard

Institut for Kommunikation og Kultur - Participatory Information Technology

Mail: dalsgaard@cavi.au.dk

Fastnet: +45 8716 2019

Forskning, Arts, Afd. for Digital Design og Informationsvidenskab