Aarhus Universitets segl

Peter Ole Pedersen

Forskningsprofiler på kunsthistorie
Til det første netværksmøde var der flere, der efterspurgte mere info om hvad de ansatte på kunsthistorie AU aktuelt forsker i, både ph.d’er, postdoc’er og fastansatte. Derfor laver vi i hvert nyhedsbrev et lille minportræt, hvor en forsker fortæller om et aktuelt forskningsprojekt. I øvrigt er man mere end velkommen til at efterlyse en forsker med speciale i et særligt emne i Facebook-gruppen.

Her fortæller adjunkt Peter Ole Pedersen fra Aarhus Universitet om sit aktuelle kunsthistoriske forskningsprojekt.

 

Kunstens omgang med virkeligheden, af Peter Ole Pedersen, adjunkt i Kunsthistorie

Jeg forsker i dokumentarisme og samtidskunst og har en baggrund som både kurator, kunstner og kunsthistoriker. De seneste to år har jeg arbejdet med et postdoc-projekt, der undersøger forbindelserne mellem samtidskunsten og vores aktuelle dokumentar-kultur, dvs. vores omgang med og brug af dokumentationer.

Meget har ændret sig siden dokumentationer og dokumentar var noget, der hovedsageligt blev produceret af professionelle og distribueret via tv-stationer, aviser, biografer og kulturinstitutioner. Nu er det noget, vi alle deler og benytter os af dagligt både gennem sociale medier, men også via de traditionelle kanaler, der efterhånden alle mimer amatørdokumentaristernes omgang med virkeligheden.

Det handler om at gøre krav på virkeligheden, at anvende den og fremvise den og det sætter sig spor i samtidskunstens mange udtryksformer. Her er dokumentar blevet en mere fremtrædende og kompleks genre end nogensinde før og derfor er det blevet nødvendigt at kigge tilbage og se med nye øjne på de mange kunstneriske behandlinger af virkeligheden, som er gået forud for dem nuværende dokumentar-baserede kunst.

Det forsøger jeg at gøre gennem en kombination af udstillinger, kunstnersamarbejder, særarrangementer, forskningsartikler og mere bredt formidlende udgivelser. Min forskning er udspændt mellem praksis og teori, da det fungerer godt for mig, at forankre alle disse historiske, teoretiske og metodiske overvejelser i konkrete værker og kunstneriske udtryksformer. At tænke med kunsten er min forsknings vej til nye indsigter og forståelser af dokumentarismens mange spændende emner og udtryksformer.

Over en længere periode har min forskning været meget koncentreret om filmen som kunstnerisk udtryksform og jeg har bred indsigt i både eksperimenterende, mainstream og dokumentarfilm. På den måde kan man sige, at filmkunsten altid er noget jeg vender tilbage til gennem mine kunsthistoriske interesser.