Aarhus Universitets segl

Lisbet Tarp

Forskningsprofiler på kunsthistorie
Hvilken aktuel forskning optager de ansatte, herunder også ph.d. studerende og postdoc’er, på kunsthistorie AU? Her fortæller lektor Lisbet Tarp fra Aarhus Universitet og Statens Museum for Kunst om sit aktuelle kunsthistoriske forskningsprojekt.

 

Digital kunsthistorie og samlingen på Statens Museum for Kunst
Jeg forsker i aspekter af europæisk kunst og kultur fra ca. 1500 til 1750, hvor jeg bl.a. har studeret materialers bidrag til fortolkningen af kunsthåndværk og forestillinger om billeddannelse i datidens naturstudier og kunstteori. I mit nuværende projekt arbejder jeg stadig med værker fra denne periode, men det har taget en drejning metodisk.

Sammen med konservatorer på Statens Museum for Kunst har jeg fået midler til gruppeprojektet Digital Art History: Rediscovering the Painting. Vi arbejder i dette projekt med museets samling, hvor vi eksperimenterer med forskellige digitale redskaber som et led i at udvikle metoder til at analysere værkerne samt til at etablere dialog mellem vores fagligheder.

Et af projektets primære elementer handler om samlingens førmoderne malerier. Grundlæggende set er maleriet spændt ud mellem illusion og overflade, og historisk set har maleriet som medie fungeret som et væsentligt afsæt for udvikling af kunstteori. I maleriernes lag gemmer sig ikke desto mindre ofte processuelle billeder og aftryk, og med teknisk fotografi og digitale visualiseringer kan disse billeder komme til syne og udvide værkets materielle dimension virtuelt. En visuel kultur vokser altså op omkring maleriet i den digitale sfære.

I de seneste år har den teknologiske udvikling gjort det muligt, at man kan bearbejde og navigere i de enorme mængder data, som man kan producere i forhold til digitalisering af enkeltværker og samlinger i deres helhed. Et stående spørgsmål på feltet er nu, hvad vi som kernefagligheder vil og skal med de nye redskaber, infrastrukturerne og den voksende empiri - og hvordan aktualiserer man desuden den kunsthistoriske forskningstraditions arbejde med visuelle fænomener i feltet digital humaniora? I projektet er vi med til at afprøve og udforme udvalgte digitale redskaber, samtidig med at vi reflekterer over de metodiske og teoretiske implikationer de digitale interventioner og visualiseringer har for vores billedbegreb, værkforståelse og forskningsproces. Et af de første digitale forsøg handler om at få computeren til at analysere samtlige affotograferede værker i SMK’s samling, og en beta-version af visualiseringen kan ses her: https://pixplot.smk.dk/ (vær opmærksom på at ikke alle browsere understøtter siden).

Projektet er støttet af Ny Carlsbergfondet (2019-2020) og Danmarks Frie Forskningsfond (2020-2021). I projektet deltager konservator og postdoc Anne Haack Christensen (Statens Museum for Kunst) og konservator og teknisk fotograf Loa Ludvigsen (Statens Museum for Kunst). Ph.d.-studerende Emre Yildiz (Aalborg Universitet og VESTAS A/S) er affilieret. Projektet foregår i samarbejde med Center for Humanities Computing Aarhus og SMK Open.