Aarhus Universitets segl

DELE Eksamen

DELE – Diploma de Español como Lengua Extranjera

Aarhus Universitet er anerkendt som DELE eksaminationscenter af det spanske uddannelsesministerium. Det betyder, at du kan gå til eksamen i Aarhus og opnå det officielt og internationalt anerkendte diplom i spansk.

Hvad kan DELE certifikatet bruges til?

Hvis du vil læse et semester i Spanien eller Latinamerika – eller arbejde i et spansktalende land, får du sandsynligvis brug for et DELE certifikat – Diploma de Español como Lengua Extranjera. Diplomet udstedes af Instituto Cervantes på vegne af det spanske uddannelsesministerium – Ministerio de Educación y Formación Profesional. Det er internationalt anerkendt og velanset på uddannelsesinstitutioner og i erhvervslivet i den spansktalende verden; ligesom det ofte er et krav for at kunne arbejde eller studere der.

Certifikatet henvender sig til alle, der gerne vil studere, arbejde eller samarbejde med et spansktalende land – men også til alle, der bare gerne vil forbedre deres mundtlige og skriftlige sprogfærdigheder i spansk.

Certifikatet er udarbejdet med udgangspunkt i EU’s direktiv om sprog ”Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog” (CEFR), og det kan på Aarhus Universitet opnås på niveauerne B1, B2, C1 og C2.

Eksamensdatoer 2024

  • fredag den 17. og lørdag den 18. maj 2024 (niveau B2, C1, C2)

Tilmeldingsfrist: seneste den 3. april 2024

  • fredag den 22. og lørdag den 24. november 2024 (niveau B2, C1, C2)

Tilmeldingsfrist: seneste den 9. oktober 2024

PRISER

Priser fastlægges af Cervantes Instituttet og er i 2024:

  • DELE B2: 1.506 DKK
  • DELE C1: 1.685 DKK
  • DELE C2: 1.790 DKK

Hvis du vil tilmelde dig og har spørgsmål til spanskcertifikatet DELE, bedes du kontakte Susana Mellerup (slksem@cc.au.dk)