Aarhus Universitets segl

DELE Eksamen

DELE – Diploma de Español como Lengua Extranjera

Aarhus Universitet er anerkendt som DELE eksaminationscenter af det spanske uddannelsesministerium. Det betyder, at du kan gå til eksamen i Aarhus og opnå det officielt og internationalt anerkendte diplom i spansk.

Hvad kan DELE certifikatet bruges til?

Hvis du vil læse et semester i Spanien eller Latinamerika – eller arbejde i et spansktalende land, får du sandsynligvis brug for et DELE certifikat – Diploma de Español como Lengua Extranjera. Diplomet udstedes af Instituto Cervantes på vegne af det spanske uddannelsesministerium – Ministerio de Educación y Formación Profesional. Det er internationalt anerkendt og velanset på uddannelsesinstitutioner og i erhvervslivet i den spansktalende verden; ligesom det ofte er et krav for at kunne arbejde eller studere der.

Certifikatet henvender sig til alle, der gerne vil studere, arbejde eller samarbejde med et spansktalende land – men også til alle, der bare gerne vil forbedre deres mundtlige og skriftlige sprogfærdigheder i spansk.

Certifikatet er udarbejdet med udgangspunkt i EU’s direktiv om sprog ”Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog” (CEFR), og det kan på Aarhus Universitet opnås på niveauerne B1, B2, C1 og C2.

Tilmelding til næste eksamen

Næste eksamensdato: fredag den 17. og lørdag den 18. november 2023

Tilmeldingfrist: onsdag den 11. oktober 2023

Den officielle pris for DELE-eksaminer i Danmark er:

DELE B2: 1.506 DKK

DELE C1: 1.685 DKK

DELE C2: 1.790 DKK

Hvis du vil tilmelde dig og har spørgsmål til spanskcertifikatet DELE, bedes du kontakte Susana Mellerup (slksem@cc.au.dk)