Aarhus Universitets segl

Medier, Kommunikation og Samfund

Forskningsprogrammet har fokus på samspillet mellem medier og kommunikative former
og de samfundsmæssige kontekster, som dette samspil fungerer i og medvirker til at skabe og forandre

Om programmet

Forskningsprogrammet Medier, Kommunikation og Samfunds fokus er at belyse og forstå samspillet mellem medier og kommunikative former og de samfundsmæssige kontekster, som dette samspil fungerer i og medvirker til at skabe og forandre. Disse processer er i øjeblikket under voldsom udvikling på grund af flere forhold.

Først og fremmest undergår mediematrixen overalt omfattende forandringer, hvilket blandt andet internettet og mobile medier bidrager til. Dette ændrer rammerne for en række kommunikative former, det skaber nye former, og i mange situationer søges kommunikative former tilpasset disse nye, ændrede kommunikationsbetingelser.

Desuden er sociale og kulturelle tendenser såsom kommercialisering/markedsgørelse, socio-kulturel fragmentering og kulturel globalisering blandt de problemstillinger, der kan relateres til dette samspil.

Endvidere har samspillet mellem medier og kommunikative former og de samfundsmæssige kontekster historisk været kulturformende. Dette kulturformende samspil fortsætter aktuelt med at påvirke og forandre individets kommunikative muligheder og interaktioner, en række centrale samfundsinstitutioner samt politiske, økonomiske, uddannelsesmæssige og kulturelle processer på et såvel lokalt, nationalt samt internationalt/globalt niveau.

Denne medie- og kommunikationsmæssige og dermed samfundsmæssige forandring med historiske forudsætninger kalder således på nye forskningsspørgsmål, fortolkninger og en stadig forskningsmæssig indsats, som forskningsprogrammet vil bidrage med.

Forskningscentre og -grupper tilknyttet programmet

Flere Forskningscentre og -grupper samarbejder med forskningsprogrammet