Aarhus Universitets segl

Sprog og Kommunikation

Om programmet

Sprog og kommunikation er centrale facetter i det moderne, globaliserede samfund, og studiet af dem står centralt for programmets forskere. Det gælder således for deres forskning i sprogets mindste dele til studiet af sprog og kommunikation, sådan som de optræder i forskellige kontekster, samt til studiet af forholdet mellem sprog og kognition. Medlemmernes interesseområde spænder derfor vidt fra studier i lyd, sproglig variation, grammatik, retorik, interaktion, sprogtilegnelse og -læring, oversættelse, samt psyko- og neurolingvistik.

Forskningsprogrammet danner rammerne for forskere, der ud fra forskellige teoretiske og metodologiske tilgange beskæftiger sig med sprog og kommunikation. Dette gælder sociokulturelle såvel som kognitive studier i en række forskellige sprog og sproglige modaliteter. Programmets medlemmer bidrager hver især med deres forskellige fagligheder, som de til daglig arbejder med på afdelingerne for Engelsk; Lingvistik, Kognitionsvidenskab og Semiotik; Litteraturhistorie og Retorik; Nordiske Studier og Oplevelsesøkonomi; samt Tysk og Romanske Sprog.

Forskningsprogrammet danner desuden gode, konstruktive og transparente faglige og økonomiske rammer for et stærkt arbejdsfællesskab. Det søger at understøtte både junior- og seniorforskernes fortsatte faglige udvikling, og at give rum for samtale om motivation og trivsel, bl.a. gennem gensidig sparring. Programmet vil bl.a. en gang årligt afholde et forskningsseminar til gensidig inspiration, kvalitetssikring af forskernes arbejde mv.

Forskningscentre og -enheder tilknyttet programmet

Forskningsprogramledere