Aarhus Universitets segl

Communication in International Business and the Professions (CIB)

Om programmet

Fokus i programmet ligger på studier af kommunikative problemstillinger i forbindelse med virksomheders og organisationers egne især internationale aktiviteter i bred forstand og med relaterede former for professionel aktivitet i internationale sammenhænge, herunder fx juridiske og økonomiske professioner. Centralt i programmet står sprogligt og multimodalt forfattede tekster i vid forstand, men også kommunikation som (dialogisk) aktivitet samt planlægning af kommunikationen i forbindelse med virksomheders internationale aktiviteter indgår i genstandsfeltet for forskningsprogrammet.

Fokuspunkter

Inden for rammerne af forskningsprogrammet findes som udgangspunkt fire fokuspunkter. Medlemmer af programmet arbejder inden for et eller flere af disse fokuspunkter.

International virksomhedskommunikation

Dette fokuspunkt tager sit udgangspunkt i de strategiske, taktiske og operative udfordringer på kommunikationsområdet, som internationale virksomheder og andre organisationstyper forholder sig til, når de efterstræber bestemte mål båret af kommunikation, herunder at udbrede kendskabet til, hvem de er, og forklare og promovere, hvad deres kerneopgaver, produkter og serviceydelser består af. Forskningen er således optaget af de fortællinger, dialoger og andre tekstuelle og visuelle artefakter, der skaber, motiverer og engagerer private og offentlige organisationer samt aktører i den tredje sektor. Dette inkluderer derfor forskning inden for rammerne af de akademiske discipliner public relations, markedskommunikation og intern kommunikation på tværs af traditionelle og digitale platforme og på tværs af sprog- og kulturgrænser.

Oversættelse og tolkning

Dette fokuspunkt er rettet mod udforskningen af oversættelse og tolkning i erhvervssammenhænge. Oversættelse opfattes bredt og omfatter f.eks. også lokalisering, transcreation, tekstning og oversættelse mellem genrer. Forskningen er rettet mod både processer, produkter, kontekster og aktører i forbindelse med oversættelse og tolkning, og blandt andet oversættelsesteknologi og oversætter- og tolkeprofessionerne er væsentlige omdrejningspunkter. Forskningen har et væsentligt praksiselement, og undersøgelser og resultater har fokus på og relevans for praktiserende oversættere og tolke, brugerne af deres ydelser og samfundet som helhed.

Videnskommunikation

Dette fokuspunkt tager sit udgangspunkt i den fag- og ekspertviden, som ligger til grund for virksomheders og professioners aktiviteter. Centralt studeres her den mentale og sociale konstruktion af viden, den tekstuelle repræsentation af viden og den sociologiske kontekst for kommunikation af viden, herunder især vidensasymmetrier og den måde disse skabes på gennem kommunikativ konstruktion af ekspertise.

Sundhedskommunikation

Dette fokuspunkt tager sit udgangspunkt i kommunikation inden for sundhedsområdet og har særlig vægt på skriftlig kommunikation. Ekspert-lægmandskommunikation, health literacy, brugervenlighed, patientuddannelse, computer-medieret kommunikation, risikokommunikation og etik er blot nogle af de emner der behandles.

Arrangementer

Ingen arrangementer fundet.

Cultural Imaginings of the Future

Monthly reading group on mainly academic texts regarding how we conceive the future. For further information, contact Antoinette Fage-Butler – fage-butler@cc.au.dk.

Programledelse

Udover selve programledelsen er Karen Korning Zethsen programmets medlem i forskningsudvalget.