Aarhus Universitets segl

Arts, Aesthetics and Communities

Om programmet

Programmets forskere arbejder med det æstetiske som et felt på tværs af discipliner, og som en væsentlig dimension i menneskets hverdagsliv og tilværelse, der kræver både historisk, teoretisk og analytisk opmærksomhed. Det æstetiske og kunstarterne er både med til at generere og understøtte samfundsmæssige fællesskaber og er steder hvor forskelle og konflikter mellem forskellige fællesskaber kommer til syne og forhandles.

Forskningsprogrammet arbejder med det æstetiske i etablerede kunstformer (billedkunst, arkitektur, musik, teater, litteratur, film), samt æstetiske praksisser, som rækker udover eller går på tværs af de etablerede kunstformer. Sidstnævnte kan vedrøre så forskellige felter som hverdagsæstetiske fænomener, postantropocentrisk æstetik, medieøkologi, digitale æstetiske praksisser, visuel kultur, lydkunst- og kultur, æstetiske henvendelsesformer i politisk og strategisk kommunikation, forholdet mellem kunst, sansning, teknologi og natur.

Forskningscentre tilknyttet programmet

Kommende arrangementer

Ingen arrangementer fundet.