Aarhus University Seal

Sprog og samfund: Sprogholdninger i Salling

Oplæg i forskningsenheden Sprog og samfund v. Yonatan U. Goldshtein (AAU) om sprogholdninger i Salling.

Info about event

Time

Tuesday 9 April 2024,  at 13:00 - 14:00

Location

1485-316

Organizer

Institut for Kommunikation og Kultur

Foredrag ved Yonatan Ungermann Goldshtein (AAU) om sprogholdninger i Salling. Foredraget finder sted den 9. april kl. 13-14 i 1485-316.

Manchet fra Yonatan Ungermann Goldshtein:

Utallige sociolingvistiske undersøgelser har vist, at danskerne har et såkaldt sprogholdningsparadoks. Når de spørges direkte, kan de bedst lide den lokale måde at tale på. Men når man tester deres sprogholdninger indirekte, kan de bedst lide københavnsk, og den lokale måde at tale på nedvurderes. Kun enkelte nyere undersøgelser i den danske udkant viser et andet billede. Uanset hvad de har fundet, maler disse tidligere studier med den helt brede pensel og drager konklusioner om folks sprogholdninger på baggrund af gennemsnitsbetragtninger over hele den undersøgte gruppe. Kigger man nærmere på data, er det dog tydeligt, at der på individniveau findes flere måder at forholde sig til sproglig variation. I dette foredrag genbesøger jeg nogle sprogholdningsdata fra Salling, hvor tidligere undersøgelser fandt, at der ikke var et sprogholdningsparadoks (Hansen & Goldshtein 2020). Generelt set foretrak de unge sallingboer jysk over københavnsk både i de direkte og indirekte undersøgelser. Undersøger man sprogholdningerne på individniveau, ser vi dog, at de unge sallingboer virker til at have ret forskellige sproglige orienteringer. Disse virker hverken tilfældige eller paradoksale, men som udtryk for mere eller mindre kohærente sprogideologier.

Foredraget vil være på dansk.