Aarhus Universitets segl

Forskningscentre

Instituttets medarbejdere kan foreslå etablering af centre. Forskningscentre ved IKK danner rammen om en gruppe af forskere med et klart fokus på et forskningsområde og et tydeligt, begrundet behov for ekstern synlighed. Det er muligt at samarbejde på tværs af institutter/fakulteter.

Aktiviteter i et center kan for eksempel være sampublicering, samarbejde om og udvikling af ansøgninger, invitation af gæsteprofessorer, ph.d.-kurser, workshops, konferencer og videndeling i forhold til samfundet.

Der kan én gang årligt ansøges om etablering af nye centre, og der kan søges om driftsmidler af centre årligt hos instituttet ved henvendelse til forskningskonsulenten.