Aarhus Universitets segl

Er du ekstern ansøger?

Novo Nordisk Fonden: Mads Øvlisen

Proces kommer senere – forventes i efteråret 2023.

Ny Carlsbergfondet - PROCES PÅ ARTS, Aarhus Universitet 2023

Ny Carlsbergfondet ph.d.-stipendier

Ny Carlsbergfondet uddeler ph.d.-stipendier til projekter inden for kunstvidenskabelige problemstillinger i bredeste forstand, som har betydning for det ansøgende museum, kunsthal eller udstillingssteds virke. Det kan være mere traditionel kunsthistorisk eller kunstteoretisk forskning i forbindelse med samlinger, men også omfatte andre problemstillinger i forbindelse med institutionens virke i samfundet i øvrigt: strategi, kuratering, markedsføring, kommunikation og formidling.

Som udgangspunkt er ansættelsesstedet Aarhus Universitet.

Det er museet/kunsthallen/udstillingsstedet, der søger – og i givet fald får udbetalt – bevillingen fra Ny Carlsbergfondet, hvorefter der vil blive indgået en samarbejdsaftale mellem museet og universitetet, hvori der bl.a. står, at den ph.d.-studerende indskrives på universitetet.

PROCEDURE:

 • Send senest d. 11. september 2023 1) en foreløbig projektbeskrivelse, 2) navn på vejleder på afdelingen og 3) et budgetudkast (se standardbudgetskitse her) til forskningskonsulent Helle Breth Klausen (hbk@cc.au.dk). Forskningskonsulenten sender beskrivelsen omkring den for projektet relevante afdelingsleder mhp. faglig forankring.
 • Er der tale om en navngiven ph.d.-kandidat, bedes du sende 1) projekbeskrivelsen, 2) kandidatens CV, 3) eksamensudskrifter og gradsbeviser samt 4) dokumentation for engelskkundskaber svarende til Engelsk på B-niveau fra et dansk gymnasium til forskningskonsulenten, der sørger for at videreformidle bilagene til ph.d.-skolen på Arts.
 • Er der tale om en unavngiven ph.d.-kandidat, og skal denne ansættes på museet, står museet selv for jobopslag, hvorefter kandidater skal vurderes af ph.d.-skolen med henblik på indskrivning. Skal den unavngivne kandidat ansættes på universitetet, gøres der opmærksom på, at ph.d.-skolen opererer med to fast rekrutteringsrunder årligt. Læs mere her: https://phd.arts.au.dk/academic-staff/call-deadlines-for-grant-holders (se under ’Deadlines’).
 • Så snart afdelingsleder har nikket til projektets faglige relevans for instituttet, og ph.d.-skolen har forhåndsgodkendt ph.d.-kandidaten, udarbejder forskningskonsulenten et husningstilsagn til ansøger på vegne af Institut for Kommunikation og Kultur, som kan vedlægges ansøgningen.
 • Hvis kunstmuseet/kunsthallen/udstillingsstedet får et forhåndstilsagn om en bevilling, bedes bevillingsbrevet sendes til forskningskonsulent Helle Breth Klausen (hbk@cc.au.dk) med henblik på igangsættelse af det videre forløb. Vær i denne forbindelse obs på, at ovenstående er en del af universitetets interne proces, hvorimod Ny Carlsbergfondet arbejder med en ”model 1” og en ”model 2”, der først skal tages endeligt stilling til i forbindelse med forhåndstilsagnet.

PRAKTISK:

 • Der er ansøgningsfrist d. 26. september 2023 kl. 12. Der søges via Ny Carlsbergfondets online ansøgningssystem.
 • Læs mere om opslaget her: https://www.ny-carlsbergfondet.dk/da/phd-stipendier
 • Spørgsmål? Kontakt forskningskonsulent på Institut for Kommunikation og Kultur, AU, Helle Breth Klausen (hbk@cc.au.dk) eller forskningskonsulent hos Ny Carlsbergfondet, Tom Hermansen (th@ncf.dk).

Ny Carlsbergfondet postdoc-stipendier

Ny Carlsbergfondet uddeler postdoc-stipendier til projekter indenfor kunstvidenskabelige problemstillinger i bredeste forstand, som har betydning for det ansøgende museum, kunsthal eller udstillingssteds virke. Det kan være mere traditionel kunsthistorisk eller kunstteoretisk forskning i forbindelse med samlinger, men også omfatte andre problemstillinger i forbindelse med institutionens virke i samfundet i øvrigt: strategi, kuratering, markedsføring, kommunikation og formidling.

Som udgangspunkt er ansættelsesstedet Aarhus Universitet.

PROCEDURE:

 • Send senest d. 11. september 2023 en foreløbig projektbeskrivelse og et budgetudkast (se standardbudgetskitse her) til forskningskonsulent Helle Breth Klausen (hbk@cc.au.dk). Forskningskonsulenten sender beskrivelsen omkring den for projektet relevante afdelingsleder mhp. faglig forankring.
 • Så snart afdelingsleder har nikket til projektets faglige relevans for instituttet, udarbejder forskningskonsulenten et husningstilsagn til ansøger på vegne af Institut for Kommunikation og Kultur, som kan vedlægges ansøgningen.
 • Hvis kunstmuseet/kunsthallen/udstillingsstedet modtager forhåndstilsagn fra Ny Carlsbergfondet, meddeler kunstmuseet/kunsthallen/udstillingsstedet Ny Carlsbergfondet, hvilken af to modeller for ansættelse af kandidaten, der ønskes benyttet (hhv. åbent opslag eller angivelse af navngiven kandidat). Er der tale om en navngiven kandidat, bedes følgende bilag sendes til forskningskonsulent Helle Breth Klausen (hbk@cc.au.dk): 1) ph.d.-bevis eller tilsvarende, 2) CV og 3) uddybet projektbeskrivelse, inkl. tidsplan.

PRAKTISK:

 • Der er ansøgningsfrist d. 26. september 2023 kl. 12. Der søges via Ny Carlsbergfondets online ansøgningssystem.
 • Læs mere om opslaget her: https://www.ny-carlsbergfondet.dk/da/postdoc-stipendier-1
 • Spørgsmål? Kontakt forskningskonsulent på Institut for Kommunikation og Kultur, AU, Helle Breth Klausen (hbk@cc.au.dk) eller forskningskonsulent hos Ny Carlsbergfondet, Tom Hermansen (th@ncf.dk).

Marie Curie/MSCA Postdoctoral Fellowships

The Faculty of Arts encourages associate professors and professors to propose talented young researchers for the Marie Sklodowska-Curie Masterclass. Please keep an eye on this webpage for more info on the next series of masterclasses, co-organized by the Faculty of Arts at Aarhus University and the Research Support Office.