Aarhus Universitets segl

Er du ekstern ansøger?

Novo Nordisk Fonden: Mads Øvlisen

Tidsplan og procedure: Mads Øvlisen ph.d.-stipendier

 • Først og fremmest vil dit projekt og dine kvalifikationer skulle prævurderes af ph.d.-skolen (Graduate School, Arts) mhp. at vurdere, om du er kvalificeret til at varetage en ph.d.-stilling. Vurderes det, at du er kvalificeret, får du et interessetilsagn, og du kan – ved bevilling – blive indskrevet ved ph.d.-skolen på Aarhus Universitet.
 • Som udgangspunkt både indskrives og ansættes du på IKK, Aarhus Universitet. Skal du i stedet ansættes andetsteds, bedes du gøre opmærksom på dette hurtigst muligt.
 • Du skal have et husningstilsagn fra den institution, du søger ansættelse hos, altså enten IKK, AU (via forskningskonsulenten) eller eksternt (fra det samarbejdende museum, fx). En forudsætning for, at du kan modtage et husningstilsagn er, at forskningskonsulenten ved IKK har godkendt projektets budget (find standardbudget her).
Opgave Kontaktpersoner
Inden 27. november 2023 Kontakt den relevante forsker eller afdelingsleder mhp. at finde mulig vejleder/sikring af faglig tilknytning. Find en oversigt over IKK’s afdelinger (inkl. forskere og afdelingsledere) her.
27. november 2023 Prævurdering/interessetilsagn:
Send følgende bilag til forskningskonsulenten på Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet.
 
 • Foreløbigt udkast til projektbeskrivelse (inkl. tidsplan) - max. 10.000 tegn, men behøver ikke at være færdig
 • CV og evt. publikationsliste
 • Eksamensbeviser (BA/KA) og studieudskrifter
 • Dokumentation for engelske kompetencer
Forskningskonsulent, IKK: Helle Breth Klausen, hbk@cc.au.dk
18. december 2023 Du modtager svar vedr. prævurdering/interessetilsagn tre uger efter indsendelse af bilag.

Næste skridt er, at du sender et budget for projektet til godkendelse hos forskningskonsulenten (find skabelon her).

Kan budgettet godkendes, og ønskes indskrivning på ph.d.-skolen og ansættelse på IKK, kvitterer forskningskonsulenten med et husningstilsagn fra AU.

Kan budgettet godkendes, og ønskes indskrivning på ph.d.-skolen og ansættelse eksternt, skal husningstilsagnet rekvireres hos den eksterne samarbejdspartner.

Forskningskonsulent, IKK: Helle Breth Klausen, hbk@cc.au.dk
16. januar 2024 kl. 14 Ansøgningsfrist for at søge Mads Øvlisen ph.d.-stipendier i Kunsthistorisk og Praksisbaseret Forskning 2024. Læs mere her. Projektspecialist for Novo Nordisk Fonden, Clarissa Løkkegaard Engelholm, cll@novo.dk

Tidsplan og procedure: Mads Øvlisen postdocstipendier

Opgave Kontaktpersoner
Inden 27. november 2023 Kontakt relevant forsker, afdelingsleder eller forskningsprogramleder mhp. at sikre relevant faglig tilknytning. Find en oversigt over IKK’s afdelinger (inkl. forskere og afdelingsledere) her.
27. november 2023 Send følgende bilag til forskningskonsulenten på Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet.
 
 • Ph.d.-bevis
 • Foreløbigt udkast til projektbeskrivelse (inkl. tidsplan) - max. 10.000 tegn, men behøver ikke at være færdig
 • CV og evt. publikationslister
 • Budget (find skabelon her).
Herpå vil forskningskonsulenten i samarbejde med den ansvarlige afdelingsleder vurdere og potentielt godkende det indsendte materiale og den faglige relevans for afdelingen.
Forskningskonsulent, IKK: Helle Breth Klausen, hbk@cc.au.dk
18. december 2023
 • Senest tre uger efter indsendelse af bilag vil du få svar på, hvorvidt det vurderes, at projektet er fagligt relevant for den pågældende IKK-afdeling.
 • Er det det, og kan budgettet godkendes, sender forskningskonsulenten et underskrevet husningstilsagn retur, som kan vedhæftes ansøgningen.
Forskningskonsulent, IKK: Helle Breth Klausen, hbk@cc.au.dk
16. januar 2024 kl. 14 Ansøgningsfrist for at søge Mads Øvlisen postdoc-stipendier 2024. Læs mere her. Projektspecialist for Novo Nordisk Fonden, Clarissa Løkkegaard Engelholm, cll@novo.dk

Marie Curie/MSCA Postdoctoral Fellowships

The Faculty of Arts encourages associate professors and professors to propose talented young researchers for the Marie Sklodowska-Curie Masterclass. Please keep an eye on this webpage for more info on the next series of masterclasses, co-organized by the Faculty of Arts at Aarhus University and the Research Support Office.