Aarhus Universitets segl

Profil

Museologi er et tværfagligt forskningsfelt. Flere af programmets forskere har afsæt i en kunsthistorisk vinkel på museologi, men der er også medlemmer fra Klassisk arkæologi, Dramaturgi, Erhvervskommunikation, CAVI, sprogfag m.v. Vi samarbejder desuden med andre museumsfag ved Aarhus Universitet om bl.a. forskningsseminarer, ligesom vi byder andre fagligheder med interesse for museologiens historik, metodik og genstandsfelt velkomne.

Der er i programmet en fælles forskningsmæssig interesse for museet som samfundsmæssig organisation og dens kommunikation med omverdenen i et historisk og aktuelt perspektiv.

Fælles for en del af de tilknyttede forskere er interessen for og erfaringer med at samarbejde med eksterne partnere og udvikle modeller for forskningsprojekter mellem universitet, museer, uddannelsestilbud (bl.a. grundskole og gymnasiet) og andre kulturinstitutioner.

Forskningsprogrammet har til formål at initiere nye forskningsprojekter, seminarer, studiekredse, konferencer, studieture og publikationer med relation til det museologiske forskningsfelt ved Aarhus Universitet. Forskningsprogrammet vil i den forbindelse have særligt fokus på at afsøge og modne finansieringsmuligheder for den museologiske forskning.

Museologisk forskningsprograms deltagere beskæftiger sig bl.a. med disse temaer:

  • Institutionelle forandringer og dannelsen af nye organisationstyper i det museologiske felt i et europæisk perspektiv
  • Dynamikker mellem materielle og immaterielle kunst-, natur- og- kulturformer og deres samlings- og musealiseringsprocesser
  • Forholdet mellem brugerdeltagelse og nye museale ressourceøkonomier
  • Digitaliseringens betydning for museologiske kommunikationsformer og museale bevaringsmetoder.