Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskningssamarbejde på tværs af programmer og institutter

De inkluderede fagområder indgår og vil kunne indgå i samarbejde med andre forskningsprogrammer og –enheder på såvel Institut for Kommunikation og Kultur som andre institutter og fakulteter.

Konkrete eksempler på forskningssamarbejde:

Anden forskning

STS

Digital æstetik & kultur

Interaktions-design

Antropologiske studier

Begreber og metoder til undersøgelse af organisationer

 

Etnografisk inspireret feltarbejde

Business-studier

It projektledelse

Relationer mellem digital kunst og aktivisme og virksomhedsinnovation

Entrepreneurship/entrepeneurielle processer

Æstetikstudier

Opfattelsen af æstetiske værker og produktion

Forskning i audio -produktion, -reception og -kultur

Æstetisk interaktion

Interaktiv kunst som eksperimenter udi nye interfaces og interaktionsformer

 Mediestudier

Monitorering og overvågning

 Audiokultur

 It og journalistik

Kulturstudier

Digital kultur og kunstsreation til offentligehed og demokrati

Retorik

Udviklingen af platforme til samtale.

Borger-kommunikation i den digitale by

Filosofi

Teoretiske begreber til undersøgelse af relationer mellem subjekt/krop og teknologi.

Det nye sundhedsvæsen f.eks. omsorgsbegreber og patientroller

Designfilosofi og grundlæggende perspektiver på forholdet mellem menneske og teknologi som udgangspunkt for designprocessen

Datalogi

Sundheds-it

Overvågningsteknologi

'Deltagelse' i interaktionsteknologi

Digitale byrum (Smart Aarhus)

'Deltagelse' i interaktionsteknologi
Digitale byrum (Smart Aarhus)