Aarhus Universitets segl

Profil

Forskningsprogrammet, Mennesker og Informationsteknologi, beskæftiger sig med samspil og brudflader i forholdet mellem mennesker og IT med fokus på menneskelige aktiviteter, processer,  organisationer, kulturer og sociale rum. Programmet består af tre forskningsenheder – Science & Technology Studies, Interaktions-design og Digital Æstetik & Kultur – og det meste af forskningen foregår inden for og imellem disse tre brede forskningsenheder. Programmets fokus er de udfordringer og muligheder som informationsteknologi giver anledning til, og omdrejningspunktet er en vekselvirkning mellem informationsteknologi og humanistiske forskningstraditioner:

 UDFORDRINGER:

  • Teknologien giver nye udfordringer, som en humanistisk forskningstradition kan bidrage aktivt til at belyse kritisk og konstruktivt. Programmet adresserer, hvordan humanvidenskaberne kan bidrage til forståelsen og udformningen af teknologi (teknologi til organisationer, kultur, sociale rum, kunst osv.).
  • Teknologien fordrer også en refleksion og udvikling af humanvidenskaberne, der med informationsteknologiens komme har fået nye grænseflader og faglige problemer. Programmet adresserer her, hvordan teknologierne udfordrer humanvidenskaberne (opfattelsen af organisationer, kulturen, de sociale rum, kunst osv.).
  • Teknologien er en epistemologisk udfordring, der også inkluderer udviklingen af nye videnskabelige undersøgelsesmetoder. Programmet udforsker det dynamiske forhold mellem teknologi og mennesker med begreber hentet fra bl.a. sociologi, organisationsteori, antropologi, sprogvidenskab, designteori og æstetik. Metodisk spænder interessen fra teoretiske analyser over feltarbejde og etnografisk engagement til proaktive eksperimenter med og udformning af teknologi.