Aarhus Universitets segl

Forskningsenheder

Mennesker og Informationsteknologi kan opdeles i tre enheder, der hver især repræsenterer internationalt funderede forskningstraditioner med egne konferencer, netværk, tidsskrifter osv. Enhederne indeholder tværfaglige blandinger af computervidenskab, informationsvidenskab, filosofi, antropologi, datalogi, kunsthistorie, design, kommunikation, musikforskning og forskning i litteratur og teater.

Forskere ved Aarhus Universitet og Institut for Æstetik og Kommunikation har deltaget aktivt i at opbygge disse enheder som nationale og internationale forskningsmiljøer. Programmet er åbent for udforskningen af nye forskningsområder i krydsfeltet mellem teknologi og humaniora/kulturvidenskab. Mellem og uden for enhederne forskes der også i fx IT og forretning, IT og kommunikation, IT projektledelse mm.

Forskningsenheder og konkrete eksempler på deres kernefagligheder

Mennesker og informationsteknologi - kernefagligheder

Science & Technology Studies (STS)

Digital æstetik & kultur

Interaktions-design

Baggrund

Udforsker sociotekniske praksisser med begreber hentet fra bl.a. aktørnetværksteori, postfænomenologi og socialantropologi

Udforsker feltet mellem kunst/kultur og teknologi med begreber fra æstetikteori og software/hardwarestudier

Udforsker gennem eksperimentelle designinterventioner relationen mellem mennesker og informationsteknologi

Forskning

Sundheds-it og overvågning (surveillance studies)

Æstetisk praksis (fx elektronisk musik, computerspil og netkunst.)

Kulturen omkring praksis (fx free software og digital aktivisme).

Interaktive systemer og produkters designprocesser

Opfattelsen og anvendelsen af designprocesser generelt.