Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Afdeling for Lingvistik,

Kognitionsvidenskab og Semiotik

 • Lingvistik er sprogvidenskab. Der forskes og undervises i, hvad der er fælles for alle sprog.
 • Cognitive Science eller Kognitionsvidenskab handler om sindet, hjernen, adfærd og kommunikativ interaktion.
 • Kognitiv Semiotik handler om tegn og betydningsdannelse i perception, kunst og kommunikation.

Tilknyttet afdelingen er Center for Børnesprogforskning, Center for Semiotik, Research Center for Grammar and Language Use, centeret Language as a Tool for Learning og et forskningsprogram i Dansk Samtalegrammatik (DANTIN). Der er desuden tætte forbindelser med følgende centre ved Aarhus Universitet: Interacting Minds Centre (IMC), Center of Functionally Integrative Neuroscience (CFIN) og Trygfondens Børneforskningscenter.

Uddannelser

Undervisningen i afdelingen er ikke kun forskningsbaseret, men også forskningsrettet. De studerende bliver stimuleret til at samle og analysere data, at designe og udføre eksperimenter, enten selv eller i samarbejde med forskere på afdelingen. I de bedste tilfælde får studerende også publiceret deres forskning. Studerende præsenterer deres forskning på regelmæssige interne forskningsseminarer for andre studerende og ansatte.  

 

Lingvistik:

Kognitionsvidenskab

Kognitiv Semiotik:

Forskningscentre og Projekter

Afdelingens forskere er alle involveret i international og tværfaglig forskning. Vi har specialister inden for interaktion, både med fokus på detaljer i samtaler og på matematiske modeller, verdens sprog (især australske og amerikanske oprindelige sprog, afrikanske sprog og dansk), semantik eller betydning, sprogforandring, børnesprog, neurolingvistik (sprog og hjernen), kommunikativ adfærd, bearbejdelse af store datamængder (’big data’), tilblivelsen af nye sprog (pidgins, kreolsprog og blandingssprog), dokumentation af truede sprog samt kommunikation i sundhedssektoren.

Et udpluk af forskningscentre og projekter kan ses nedenfor:

Aftagerpanel

Deltagerne i aftagerpanelet er involveret i at udvikle tidssvarende uddannelser, der lever op til efterspurgte kompetencer på arbejdsmarkedet. Her får du en oversigt over panelet for Afdeling for Lingvistik, Kognitionsvidenskab og Semiotik.


Panel

 • Rasmus Hørsted Jensen, Selvstændig og partner, Sprogzonen og WorldPerfect
 • Jonas Munk, Direktør og Afdelingschef, AI & Robotics - TDC Group

Forum

 • Marie Møller, Sprogcenter Midt
 • Tina Pedersen, Pædagogisk Konsulent, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Grundskolecenteret
 • Dorthe Møller Johnsen, AC-fuldmægtig, VIA University
 • Jes Vang, Marketing Manager, TC-Group
 • Anne Nguyen Nielsen, VIA - Efter-Videreuddannelse
 • Mathias Højlund Kragelund, Kommunikationskonsulent, Kragelund Kommuniation

Arrangementer

man 28 okt
13:00-16:00 | Nobelsalen (1485-123), Jens Chr. Skous Vej 2, 8000 Aarhus C
Ph.d.-forsvar: Tobias Skiveren
Cand. mag. Tobias Skiveren forsvarer sin afhandling: Kødets Poiesis. Kropumulige kroppe i ny dansk litteratur og deres metodologiske udfordringer.
tor 31 okt
13:15-16:15 | Søauditorierne, Eduard Biermann Auditorium (1252-204), Bartholins Allé 3, 8000 Aarhus C.
PhD Defence: Roberta Rocca
MSc Roberta Rocca will be defending her dissertation: Spatial demonstratives in brain and behavior.
fre 01 nov
13:30-16:30 | Auditorium 3 (1441-113), Taasingegade 3, 8000 Aarhus C.
PhD Defence: Ana Paulla Braga Mattos
MA Ana Paulla Braga Mattos will be defending the PhD Dissertation "Kalunga: An Afro-Brazilian Portuguese Variety". The defence is arranged by the School of Communication and Culture.
tor 28 nov
11:30-14:00 | Aarhus, Denmark
Exploring Interconnectedness Conference
November 28-30th 2019, University of Aarhus