Aarhus Universitets segl

Afdeling for

Nordiske Studier

og Oplevelsesøkonomi

Om Nordisk

Nordisk Sprog og Litteratur – i folkemunde ofte kaldet Dansk – er et af de ældste og største fagmiljøer på Arts. Fagets vigtigste fokus er dansk kultur, traditionelt delt i sprog, medier og litteratur, men faget har en lang tradition og en aktiv praksis for at inddrage og udvikle teorier, der går på tværs af fagopdelingerne. Fagets undervisning, forskning og vidensdeling udvikler sig løbende gennem tætte samarbejder med blandt andet gymnasieskolen og informations- og kommunikationsvirksomheder.

Forskningsmiljø

Ud over fagets kerneindsats i de betydende nordiske forfatterskaber, i medier og mediebrug og i det danske sprog, arbejder forskere på faget for tiden blandt andet med fortælleteori, med retorik, med sprogbrug i sociale medier, med danske dialekter, med globalisering og med genrestudier. Samarbejder med danske og udenlandske forskningsmiljøer spiller en stor rolle i fagets aktuelle arbejde, der placerer Nordisk Sprog og Litteratur blandt de førende modersmålfag i Norden inden for forskning i skandinavisk litteratur, aktuelle medieformer og det danske sprog i teori og praksis.

Om Oplevelsesøkonomi

Oplevelsesøkonomi beskæftiger sig bredt med merværdi og værdiskabelse både emotionelt, symbolsk og økonomisk.  Her arbejdes der med oplevelsesorientering ikke kun i kulturindustrielle sektorer, men også i hverdagsliv og praksisformer generelt.  Forskningsemnerne kan derfor spænde så vidt som social entrepreneurship, turisme, stedsdesign, erindringskultur, deltagelseskultur, nye medier og affekt.

Faget er i sig selv tværfagligt, idet forskningen ligger i krydsfeltet mellem humaniora og samfundsvidenskab. Den tværfaglige tilgang giver også forskerne en bred vifte af metodiske tilgange fra antropologi, sociologi, æstetik, geografi, politisk økonomi, cultural studies.

Forskningsmiljø

Den aktuelle forskning har fokus på kulturarvssteder, affekt og kommunikation, eventkultur, død, materialitet, medier, stedsdesign, urban kultur, DIY kultur, social entrepreneurship, entrepreneurship som læringsværktøj. 

Fagets fornemste opgave er at opdyrke forskning, der tematiserer foretagsomhed og deltagelseskultur bredt set og at anvende forskning og undervisning til at skabe merværdi gennem interventioner i forskellige miljøer i tæt samarbejde med lokale vidensaktører og brugere. Oplevelsesøkonomi ønsker at arbejde innovativt og kritisk transformerende i forskellige sammenhænge og sektorer. 

Forskningen i Oplevelsesøkonomi foregår ofte i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere i form af nationale og internationale forskningsmiljøer, offentlige og private aktører. Bl.a.:

Aarhus Kulturby 2017, Silkeborg Kommune, Aarhus Kunstakademi, British Council, Kulturhistoriske museer i Oslo, Økologisk landsforening, WorldPerFect, Danske Landskabsarkitekter, Kunstakademiets arkitektskole,  Teater Katapult, Alexandra Instituttet, ART+COM, Berlin.

Afdeling for Nordiske Studier og Oplevelsesøkonomi er én af de ni afdelinger ved Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet.  

Afdelingen udbyder de to tilvalgsfag Vikingestudier og Begivenhedskultur.

Kommende arrangementer i afdelingen

Ingen arrangementer fundet.