Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Afdeling for Medievidenskab og Journalistik

Om Medievidenskab og Journalistik

Om Medievidenskab

Medievidenskab beskæftiger sig med såvel danske som internationale medieforhold med analytisk fokus på eksempelvis politiske og institutionelle perspektiver, tekstuelle udtryksformer, produktionsforhold, mediebrug, mediehistorie og medieteori. Genstandsfeltet består af såvel traditionelle massemedier, film og nye digitale udtryksformer og samspillet imellem dem. Medievidenskab ved Aarhus Universitet blev oprettet som selvstændigt fagområde i 1986 og har siden haft et stærkt fokus på empiriske tilgange i såvel forskningsmæssige som uddannelsesmæssige sammenhænge.

Forskningsmiljø

Forskerne anlægger en mangfoldig vifte af teoretiske og metodiske tilgange til medier, mediebrug, -politik,  -produktion og -tekster og har gennem en række forskningsprojekter  været med til at udvikle medievidenskab som forsknings- og fagfelt ved at undersøge mediernes funktion, organisation og udtryksformer i aktuelle og historiske kulturelle og samfundsmæssige kontekster af såvel national som international karakter.

Der er en lang tradition for samarbejde mellem forskerne og centrale aktører i det danske og internationale mediemarked gennem konkrete forskningsprojekter, inddragelse af eksterne samarbejdspartnere i undervisning og videnudveksling generelt. De seneste år har der blandt mange andre været samarbejder mellem forskere og DR, TV 2, Det Danske Filminstitut, Egmont, Bonnier, Producentforeningen, Nordisk Film, Metronome, BLU og Nordjyske Medier.

Om Journalistik

Journalistik er et forholdsvist nyt, selvstændigt fagområde ved Arts med relationer til forskellige dele af human- og samfundsvidenskaberne. Fagets fokus ligger på journalistikkens samfundsmæssige betydninger samt dens former (for eksempel genrer) og mediemæssige betingelser. Fagets undervisning, forskning og videndeling sker i tæt samarbejde med medievidenskab, statskundskab, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole samt en række medievirksomheder.

Forskningsmiljø

Ud over en stadig fokus på journalistikkens betydning for demokratiprocesser arbejder forskningen i journalistik også med bredere økonomiske, sociale og kulturelle processer, der indgår i produktionen, distributionen og konsumptionen af forskellige former for journalistisk indhold. Et væsentligt fokusområde er her de forandringer, der sker i takt med udbredelsen af digitale teknologier.

Medarbejdere

Asger Harlung

Project Coordinator NetLab, e-Learning Consultant MA

Martin Møller Meyer

Videnskabelig assistent

Line Hassall Thomsen

Videnskabelig assistent

Rui Xu

Ph.d.-studerende

Aftagerpanel

Deltagerne i aftagerpanelet er involveret i at udvikle tidssvarende uddannelser, der lever op til efterspurgte kompetencer på arbejdsmarkedet. Her får du en oversigt over panelet for Afdeling for Medievidenskab og Journalistik.


Panel

 • Rasmus Ladefoged, Programchef, Metronome Productions

Forum

 • Kirstine Dollerup, Executive Producer/head of productions, M2 Film
 • Annette Bach, Managing Director, Mediacom
 • Anne Stig Engdal, Indholdsdirektør, TV2
 • Troels Mylenberg, Studievært, TV2 News
 • Julie Daugaard, Strategic Director, Carat
 • Christian Schwartz Laustsen, Direktør, Seismonaut

Seneste publikationer

Sortér efter: Dato | Forfatter | Titel

Sortér efter: Dato | Forfatter | Titel

Aktuelt

Foto Anders Trærup

28.03.2019 | Forskning, Arts, Medievidenskab og Journalistik

Fem nye professorudnævnelser på Medievidenskab

De forsker i alt fra det danske webs historie over TV-serier til sport som medier. Fælles for dem er, at de netop er udnævnt til professorer på Institut for Kommunikation og Kultur. Læs mere om deres forskningsfelt her, og hvad de er ansat til at fremme.

Presseklip

 1. Friends, 4-toget, Radio4

  Jakob Isak Nielsen

  24/02/2020

  1 Mediebidrag

  Presse/medie

Kommende arrangementer

tor 30 apr
14:00-17:00 | Aarhus Universitet, Det lille Auditorium Incuba Science Park, Bygning 5510 Aabogade 15, 8200 Aarhus N
Ph.d.-forsvar Sigrid Nielsen Saabye, cand.mag. i medievidenskab
Podcastlytteren som hverdagskurator - en undersøgelse af podcastlytning som praksisfænomen i hverdagen. Hvis Aarhus Universitet stadig er lukket, bliver forsvaret afholdt online. Se forklaring længere nede i teksten.
tir 02 jun
09:00-20:00 | Campus Aarhus
Ph.d. course: Researching Transnational Television: Research challenges and matters of translation

Fagkoordinator for Bacheloruddannelsen i medievidenskab

Fagkoordinator for Kandidatuddannelsen i medievidenskab

Fagkoordinator for Kandidatuddannelsen i journalistik

Line Hassall Thomsen

Videnskabelig assistent

Fagkoordinator i tilvalg i film og medier

Telefonnr. Navn, Jobtitel, E-mail, Enhed (Bygning, rum)