Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Medarbejdere

Hvis du leder efter ansatte efter en specifik faglig profil kan du med fordel besøge

Navn Jobtitel E-mail Telefon Bygning
Bories, Pascale Ekstern lektor pasbo@cc.au.dk
Borkfelt, Sune Videnskabelig assistent engsb@cc.au.dk
Bossen, Claus Lektor clausbossen@cc.au.dk +4587161983 5347, 123
Botoric, Vlada Ph.d.-studerende vbotoric@cc.au.dk 5347, 218
Bouvin, Niels Olof Lektor bouvin@cs.au.dk +4587156176 5346, 123
Boyd, Zachary Christopher Postdoc zacboyd@cc.au.dk
Brandorff, Steffen imvseb@cc.au.dk
Breinbjerg, Morten Lektor mbrein@cc.au.dk +4587161997 5347, 026
Brems, Miriam Ph.d.-studerende miriam.brems@cc.au.dk 5335, 156
Bressa, Nathalie Alexandra Postdoc nathalie.bressa@cc.au.dk
Brockhoff, Dicte Maria Studentermedhjælper au461963@cc.au.dk
Brockhoff, Morten mortenb@cc.au.dk +4587163006 1580, 334/336
Bruun, Anna Specialkonsulent annabruun@cc.au.dk +4593522066
Bruun, Hanne Professor hbruun@cc.au.dk +4587161974 5335, 236
Brynskov, Martin Lektor brynskov@cavi.au.dk +4530680424 5347, 031
Brænder, Morten Lektor mortenb@ps.au.dk +4587165621 1331, 228
Brøgger, Matilde Nisbeth Lektor matnj@cc.au.dk +4587165456 1481, 459
Brügger, Niels Professor nb@cc.au.dk +4529453231 5335, 239
Bulman-May, James Ekstern lektor jbm@cc.au.dk 1481, 538
Bundgaard, Ana Lektor, Emerita romab@cc.au.dk +4587162623 1481, 668
Bundgaard, Peer Lektor sempb@cc.au.dk +4587163187 1485, 639
Byg, Bente Nissen Ekstern lektor benby@cc.au.dk 1483, 357
Bærentzen, Per Lektor emeritus per.baerentzen@cc.au.dk
Börönte, Kata AC-medarbejder borontekata@cc.au.dk
Böss, Michael Emeritus engmb@cc.au.dk +4520934818 1481, 535
Bødker, Henrik Lektor hb@cc.au.dk +4587162002 5335, 233
Bødker, Susanne Professor bodker@cs.au.dk +4587156148 5342, 130
Bøegh, Kristoffer Friis Forsker kfb@cc.au.dk
Bøilerehauge, Dorrit Studielektor db@cc.au.dk
Carstensen, Kathrine Ph.d.-studerende katcar@ph.au.dk
Carter, Dale Lektor engdc@cc.au.dk +4587162648 1481, 432
Cecchini, Leonardo Lektor leonardo.c@cc.au.dk +4587162607 1481, 628
Charquero Ballester, Marina Postdoc marinacharquero@cc.au.dk 5335, 257
Christensen, Christian Hejlesen Ekstern lektor chc@cc.au.dk
Christensen, Dorthe Refslund Lektor nordrc@cc.au.dk +4587163146 1485, 539
Christensen, Karoline Jul Studentermedhjælper kjc@cc.au.dk
Christensen, Ken Ramshøj Lektor krc@cc.au.dk +4587162567 1481, 332
Christensen, Kirstine K V Videnskabelig assistent kirkvc@cc.au.dk 5335, 265
Christensen, Krestina Vendelbo Ph.d.-studerende kvc@cc.au.dk
Christensen, Nina Professor nc@cc.au.dk +4521653859 1580, 223
Christensen, Pernille Meyer Ph.d.-studerende pmc@cc.au.dk
Christensen, Søren Stokholm Ekstern lektor ausoerenbxl@cc.au.dk
Christensen, Tina Paulsen Lektor tpc@cc.au.dk +4587164827 1481, 530
Christensen-Dalsgaard, Birte Projektleder bcd@cc.au.dk +4587162001 5347, 140
Christiansen, Morten H. Professor MSO morten@cc.au.dk
Christoffersen, Erik Exe Lektor aekexe@cc.au.dk +4587163067 1580, 137
Christoffersen, Helga Just helgajc@cc.au.dk 1586, 313
Clasen, Mathias Lektor mc@cc.au.dk +4587162631 1481, 436
Clausen, Magnus Thorø Videnskabelig assistent magnusclausen@cc.au.dk 1580, 136
Collin, Winnie Videnskabelig assistent winnie.collin@cc.au.dk
  • More than 500 is found from plugin selection (610 results)(only 500 is used in query to Pure). This should be converted to a units based query in stead.
Navn Jobtitel Enhed E-mail Telefon Mobil Bygning
Bories, Pascale Ekstern lektor Institut for Kommunikation og Kultur - Fransk erhvervskommunikation pasbo@cc.au.dk
Borkfelt, Sune Videnskabelig assistent Institut for Kommunikation og Kultur - Afdeling for Engelsk engsb@cc.au.dk
Bossen, Claus Lektor Institut for Kommunikation og Kultur - Afdeling for Digital Design og Informationsvidenskab clausbossen@cc.au.dk +4587161983 5347, 123
Botoric, Vlada Ph.d.-studerende Institut for Kommunikation og Kultur - Participatory Information Technology vbotoric@cc.au.dk 5347, 218
Bouvin, Niels Olof Lektor Institut for Datalogi bouvin@cs.au.dk +4587156176 +4530257569 5346, 123
Boyd, Zachary Christopher Postdoc Institut for Kommunikation og Kultur - Engelsk zacboyd@cc.au.dk
Brandorff, Steffen Institut for Kommunikation og Kultur - Informationsvidenskab imvseb@cc.au.dk
Breinbjerg, Morten Lektor Institut for Kommunikation og Kultur - Afdeling for Digital Design og Informationsvidenskab mbrein@cc.au.dk +4587161997 5347, 026
Brems, Miriam Ph.d.-studerende Institut for Kommunikation og Kultur - Afdeling for Medievidenskab og Journalistik miriam.brems@cc.au.dk 5335, 156
Bressa, Nathalie Alexandra Postdoc Institut for Kommunikation og Kultur - Afdeling for Digital Design og Informationsvidenskab nathalie.bressa@cc.au.dk
Brockhoff, Dicte Maria Studentermedhjælper Institut for Kommunikation og Kultur - IKK's institutsekretariat, Kasernen au461963@cc.au.dk
Brockhoff, Morten Institut for Kommunikation og Kultur - IKK's ledelsessekretariat mortenb@cc.au.dk +4587163006 +4528992582 1580, 334/336
Bruun, Anna Specialkonsulent Institut for Kommunikation og Kultur - Det Nationale Center for Fremmedsprog Vest annabruun@cc.au.dk +4593522066
Bruun, Hanne Professor Institut for Kommunikation og Kultur - Medievidenskab hbruun@cc.au.dk +4587161974 5335, 236
Brynskov, Martin Lektor Institut for Kommunikation og Kultur - Afdeling for Digital Design og Informationsvidenskab brynskov@cavi.au.dk +4530680424 +4530680424 5347, 031
Brænder, Morten Lektor Institut for Statskundskab mortenb@ps.au.dk +4587165621 1331, 228
Brøgger, Matilde Nisbeth Lektor Institut for Kommunikation og Kultur - Engelsk erhvervskommunikation matnj@cc.au.dk +4587165456 1481, 459
Brügger, Niels Professor Institut for Kommunikation og Kultur - Medievidenskab nb@cc.au.dk +4529453231 +4529453231 5335, 239
Bulman-May, James Ekstern lektor Institut for Kommunikation og Kultur - Engelsk erhvervskommunikation jbm@cc.au.dk 1481, 538
Bundgaard, Ana Lektor, Emerita Institut for Kommunikation og Kultur - Spansk romab@cc.au.dk +4587162623 1481, 668
Bundgaard, Peer Lektor Institut for Kommunikation og Kultur - Semiotik sempb@cc.au.dk +4587163187 1485, 639
Byg, Bente Nissen Ekstern lektor Institut for Kommunikation og Kultur - Engelsk erhvervskommunikation benby@cc.au.dk 1483, 357
Bærentzen, Per Lektor emeritus Institut for Kommunikation og Kultur - Tysk per.baerentzen@cc.au.dk
Börönte, Kata AC-medarbejder Institut for Kommunikation og Kultur - Litteraturhistorie borontekata@cc.au.dk
Böss, Michael Emeritus Institut for Kommunikation og Kultur - Engelsk engmb@cc.au.dk +4520934818 1481, 535
Bødker, Henrik Lektor Institut for Kommunikation og Kultur - Medievidenskab hb@cc.au.dk +4587162002 +4528992192 5335, 233
Bødker, Susanne Professor Institut for Datalogi bodker@cs.au.dk +4587156148 5342, 130
Bøegh, Kristoffer Friis Forsker Institut for Kommunikation og Kultur - Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning kfb@cc.au.dk
Bøilerehauge, Dorrit Studielektor Institut for Kommunikation og Kultur - Engelsk erhvervskommunikation db@cc.au.dk
Carstensen, Kathrine Ph.d.-studerende Institut for Folkesundhed katcar@ph.au.dk
Carter, Dale Lektor Institut for Kommunikation og Kultur - Engelsk engdc@cc.au.dk +4587162648 1481, 432
Cecchini, Leonardo Lektor Institut for Kommunikation og Kultur - Italiensk leonardo.c@cc.au.dk +4587162607 1481, 628
Charquero Ballester, Marina Postdoc Institut for Kommunikation og Kultur - Medievidenskab marinacharquero@cc.au.dk 5335, 257
Christensen, Christian Hejlesen Ekstern lektor Institut for Kommunikation og Kultur - Nordisk Sprog og Litteratur chc@cc.au.dk
Christensen, Dorthe Refslund Lektor Institut for Kommunikation og Kultur - Nordisk Sprog og Litteratur nordrc@cc.au.dk +4587163146 1485, 539
Christensen, Karoline Jul Studentermedhjælper Institut for Kommunikation og Kultur - European Centre for Modern Languages Kontaktpunkt Danmark kjc@cc.au.dk
Christensen, Ken Ramshøj Lektor Institut for Kommunikation og Kultur - Engelsk krc@cc.au.dk +4587162567 1481, 332
Christensen, Kirstine K V Videnskabelig assistent Institut for Kommunikation og Kultur - Medievidenskab kirkvc@cc.au.dk 5335, 265
Christensen, Krestina Vendelbo Ph.d.-studerende Institut for Kommunikation og Kultur - Afdeling for Engelsk kvc@cc.au.dk
Christensen, Nina Professor Institut for Kommunikation og Kultur - Børnelitteratur nc@cc.au.dk +4521653859 +4521653859 1580, 223
Christensen, Pernille Meyer Ph.d.-studerende Institut for Kommunikation og Kultur - Afdeling for Nordiske studier og Oplevelsesøkonomi pmc@cc.au.dk
Christensen, Søren Stokholm Ekstern lektor Institut for Kommunikation og Kultur - Afdeling for Tysk og Romanske Sprog ausoerenbxl@cc.au.dk
Christensen, Tina Paulsen Lektor Institut for Kommunikation og Kultur - Tysk erhvervskommunikation tpc@cc.au.dk +4587164827 1481, 530
Christensen-Dalsgaard, Birte Projektleder Institut for Kommunikation og Kultur - Digital Humanities Lab Denmark bcd@cc.au.dk +4587162001 +4525566629 5347, 140
Christiansen, Morten H. Professor MSO Institut for Kommunikation og Kultur - Kognitionsvidenskab morten@cc.au.dk
Christoffersen, Erik Exe Lektor Institut for Kommunikation og Kultur - Dramaturgi aekexe@cc.au.dk +4587163067 +4551775022 1580, 137
Christoffersen, Helga Just Institut for Kommunikation og Kultur - Æstetik og Kultur helgajc@cc.au.dk 1586, 313
Clasen, Mathias Lektor Institut for Kommunikation og Kultur - Engelsk mc@cc.au.dk +4587162631 +4530957804 1481, 436
Clausen, Magnus Thorø Videnskabelig assistent Institut for Kommunikation og Kultur - Kunsthistorie magnusclausen@cc.au.dk 1580, 136
Collin, Winnie Videnskabelig assistent Institut for Kommunikation og Kultur - Nordisk Sprog og Litteratur winnie.collin@cc.au.dk