Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Masterprojekt

Linjen Organisation

Om masterprojektet

Masterprojektet er den afsluttende del af masteruddannelsen i it, hvor du får muligheden for at fordybe dig i et emne og skabe ny viden til gavn for dig selv og din virksomhed.

Med masterprojektet skal du vise, at du kan identificere og afgrænse en relevant problemstilling inden for linjens fagområde, behandle den ved anvendelse af teorier, metoder og teknikker fra uddannelsen og formidle dine resultater til andre.

Ansøgning om optagelse sker ved at klikke på den blå knap til højre. Du skal i forbindelse med din ansøgning uploade dokumentation for fagpakker, som du har bestået på andre universiteter end Aarhus Universitet, og som du ønsker skal indgå i din masteruddannelse.

Optagelse

Optagelse på masterprojektet kræver, at du forud har bestået tre fagpakker. To af disse fagpakker skal tilhøre specialiseringen Organisation på Arts.

Du opnår dermed titlen Master i it, Organisation.

Vejledningsforløb

Når du bliver optaget på masterprojektet, vil du få tildelt en vejleder, og i fællesskab aftaler i bl.a. det nærmere emneområde og projektets titel. For at få tildelt en vejleder, skal du kontakte fagkoordinator Peter Danholt. Vi anbefaler, at du forbereder ønsker til emner til dit projekt inden du kontakter fagkoordinatoren.

Masterbevis

Når du har bestået tre fagpakker og det afsluttende masterprojekt, udsteder Aarhus Universitet et eksamensbevis, såfremt at du gennemfører masterprojekt på Aarhus Universitet.

Har du bestået fagpakker på andre universiteter, der skal indgå i dit eksamensbevis, skal du søge om merit for disse fagpakker. Det gør du gennem mit.au.dk, hvor du både oplyser den danske og engelske titel på den fagpakke, du ønsker merit for og vedhæfter en studieudskrift over den beståede fagpakke.

For at Aarhus Universitet kan udstede et eksamensbevis, skal vi vide hvilke fagpakker der skal indgå i dit eksamensbevis. Du er derfor forpligtet til at at oplyse os om dette ved ansøgning, hvis du har bestået mere end tre fagpakker ud over masterprojekt eller hvis nogle af dine beståede fagpakker er bestået på andre universiteter end på Aarhus Universitet.

Studieordning og tilhørsforhold

Rammerne omkring masteruddannelsen i it er sat af uddannelsens studieordning og af den overordnede bekendtgørelse for masteruddannelser på universiteterne.

Studieordning og fagbilag

Studieordningen for master i it består af en studieordning og et fagbilag. Fagbilaget opdateres en gang årligt i forhold til det aktuelle fagpakkeudbud.

Studieordning og fagbilag udarbejdes af Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet i fællesskab med It-vest som koordinator.

Fagpakkerne på linjen Interaktionsdesign og multimedier samt enkelte fagpakker på linjen Organisation hører på Aarhus Universitet under Studienævnet ved Institut for Kommunikation og Kultur.

For generelle regler og bekendtgørelser vedr. masteruddannelser se Regler og bekendtgørelser.