Aarhus Universitets segl

Houellebecq i kontekst

- læsninger i og omkring Michel Houellebecqs prosa

Lene Thorlund Nielsen og Mads Anders Baggesgaard

Den franske écrivain à scandale Michel Houellebecq sendte i 1998 chokbølger gennem den franske litteraturverden med romanen Les Particules élémentaires , der modsatte sig den fremherskende litteraturforståelse med et kompromisløst krav om videnskabelig sandhed og absolut ærlighed. Vi forsøger i dette speciale at gengælde dette krav med en grundig, samvittighedsfuld undersøgelse af Houellebecqs værker set i en række samfundsmæssige, økonomiske, politiske og ikke mindst litteraturhistoriske kontekster. Et krav om objektivitet er naturligvis tæt på en selvmodsigelse i studiet af litterære værker, men vi forsøger at tilnærme os ved så vidt muligt at inddrage en bred vifte af materiale til belysning af forfatterskabet blandt andet oplags og salgstal, reception, litterære forgængere og kunsthistoriske perspektiver.

   Undersøgelsen fordeler sig over fire kapitler, der hver især søger at belyse forfatterskabet ved at placere det i en specifik kontekstuel ramme. Første kapitel beskriver Houellebecqs sociale og politiske kritik som den udfoldes i specielt Les Particules élémentaires . Houellebecq benytter her den utopiske genre som en platform, der sætter ham i stand til kritisere et fransk intellektuelt miljø, der er præget af 68 generationens idealer om frihed og demokrati, fra en uventet og anderledes retning. Andet kapitel ser Houellebecqs forfatterskab i en rent litterær kontekst specielt med fokus på debutromanen Extension du domaine de la lutte fra 1994. Houellebecqs stil sammenlignes her med realistiske forbilleder som Flaubert, Zola og Camus. I tredje kapitel breder vi igen undersøgelsen ud og ser på forfatterskabets placering i en økonomisk, markedsmæssig kontekst gennem en analyse af forholdene på det franske bogmarked i dag. Houellebecqs tredje roman Plateforme læses som et forsøg på at skabe en radikal litterær strategi, der reflekterer og intervenerer i markedets funktion. Sidste kapitel vender dette forhold på hovedet og undersøger hvorledes virkeligheden indfoldes i teksten i form af Michel Houellebecqs kropsbeskrivelser med en række referencer til kropsbeskrivelser i attenhundredetallets realisme indenfor såvel litteratur som malerkunst.

Åbn hele dokumentet i pdf-format >>