Aarhus Universitets segl

Studerende fandt praktikplads til Praktik- og projektdag, Pdag

Chenin, som studerer Digital Design, er netop startet i praktik hos konsulenthuset Novicell. Aftalen kom i stand til Praktik- og projektdag (Pdag) også selvom de ikke havde et aktuelt praktikopslag.

Hvert år i starten af april afholdes Praktik- og projektdag (Pdag). Eventet giver studerende og virksomheder mulighed for indgå aftaler omkring praktik-, speciale- og projektsamarbejde. Dette er historien om hvordan Chenin Taaning Wichaidit fandt sin praktikplads hos Novicell.

Foto: Roar Paaske Fotografi

Foto: Roar Paaske Fotografi. Chenin Taaning Wichaidit sidder forrest i billedet i den røde jakke og hører virksomhederne præsentere.

Hvordan hørte du om Pdag, og hvorfor besluttede du dig for at møde op?

Jeg fik først rigtigt øjnene op for Pdag i løbet af 2. semester på kandidaten. Her blev jeg introduceret til arrangementet gennem et oplæg i Studievejledningen, hvorefter vi var en gruppe fra holdet som snakkede om og derefter aftalte, at tage afsted. Jeg tror den primære grund til at jeg valgte at møde op, var at jeg i perioden var i gang med at søge efter en praktikplads til mit 3. semester og arrangementet gav mulighed for at høre mere om udvalgte virksomheder og desuden komme i dialog med dem. Jeg synes det var svært at danne overblik over mulige virksomheder og derfor var Pdag en god mulighed for at åbne muligheder hos virksomheder, som jeg i første omgang ikke havde overvejet.

Hvordan havde du forberedt dig til dagen, og hvordan henvendte du dig til virksomhederne?

Forud for dagen havde jeg forsøgt at danne mig overblik over, hvilke virksomheder der havde interesse for studerende med min uddannelsesbaggrund og herefter var jeg inde på virksomhedernes hjemmesider for at læse mere om, hvad de forskellige beskæftigede sig med. Overblikket gav et godt udgangspunkt så jeg på forhånd besluttede mig for hvilke virksomheder jeg som minimum gerne ville nå at tale med i løbet af Pdag og det gjorde det lidt nemmere, på selve dagen, at overskue hvor jeg skulle gå hen.

Hvad fik du ud af at tale med de forskellige virksomheder?

Mit første indtryk på Pdag var at langt størstedelen af virksomhederne primært søgte ingeniørstuderende og det gav lidt det førstehåndsindtryk at der ikke var så meget at komme efter som studerende fra Digital design. Efter at have talt med flere af virksomhederne var min oplevelse alligevel rigtig god. Det kan være grænseoverskridende at starte dialogen, men repræsentanterne fra virksomhederne var meget imødekommende. Selvom virksomheden i udgangspunktet ikke søgte studerende med min uddannelsesbaggrund, så var mange alligevel interesserede i at høre nærmere. One-minute-madness gav et godt og hurtigt overblik over de forskellige virksomheder men det var i samtalerne ved standene efterfølgende, at jeg rigtigt fik et indtryk af og indblik i virksomhederne. Det er altså en kæmpe fordel på forhånd at have gjort sig nogle tanker om hvad man gerne vil spørge virksomhederne om, men også hvordan man kan præsentere sig selv og den uddannelse og baggrund man kommer med. Når du er lidt forberedt er det desuden også nemmere at starte dialogen.

Foto: Roar Paaske Fotografi. En virksomhed præsenterer sig selv for de studerende på Digital Design, Informationsvidenskab og alle linjer på Ingeniørhøjskolen.

Hvordan fik du din praktikplads?

Den virksomhed jeg er i praktik ved er Novicell, et konsulenthus som fungerer som digital sparringspartner for andre virksomheder og organisationer. Novicell var deltagende til Pdag og havde markeret at de havde interesse i studerende fra Digital design, men de havde ikke et decideret jobopslag som passede på min profil med på dagen. Jeg tog kontakt til virksomheden ved deres stand, her lagde jeg vægt på at få præsenteret mig selv, min uddannelse og mine interesseområder herunder og at jeg søgte praktikplads. Efter samtalen hvor jeg fik præsenteret mig selv og repræsentanten Morten fra Novicell fik præsenteret virksomheden, opfordrede han mig til at sende ham en mail, hvori jeg kort præsenterede mine interesser. Jeg tog hurtigt kontakt igen og fik sammenfattet en kort mail hvor jeg uddybede mine interesser indenfor Digital design og vedlagde mit CV. Efterfølgende gik der et par dage, før jeg blev tilbudt et møde med Morten, som jeg talte med på Pdag og en af hans kollegaer i Novicell. Jeg blev så tilbudt en praktikstilling, som jeg takkede ja tak til.

Hvad skal du arbejde med under din praktik?

Novicell er et konsulentbureau som beskæftiger sig digitale løsninger til virksomheder og organisationer. Jeg er blevet ansat som praktikant i afdelingen Design og User Experience og har 25 timer om ugen ude hos virksomheden. Eftersom Novicell i udgangspunktet ikke søgte en praktikant med mine kompetencer, er der ikke nogle faste rammer for min praktik på nuværende tidspunkt. Jeg har været i virksomheden i fire uger nu og jeg er rigtig glad for det. Jeg er i høj grad selv med til at præge hvad jeg vil opnå med mit praktikophold, hvad jeg vil lære og hvad jeg vil bidrage med. Jeg har to mål med min praktik, på personligt plan vil jeg gerne opnå større erfaring med praktisk udarbejdelse af digitale løsninger og designprocesser i virksomheden. I forhold til mit studie vil jeg gerne kigge nærmere på hvordan jeg, med min faglige viden fra Digital design, kan supportere designerne i afdelingen i at blive bedre til at tale om deres designs og i højere grad inkorporere Design Thinking i deres mindset. Jeg sidder altså på nuværende tidspunkt dels og udarbejder løsninger til kunder, men er samtidig i gang med at planlægge en workshop internt i afdelingen.

Har du gjort din nogen tanker om dit speciale?

Allerede tidligt i processen luftede jeg ideen om et specialesamarbejde efter endt praktik og det har Novicell fra starten været meget imødekommende overfor. Vi er stadig i dialog omkring samarbejdet og det er noget jeg bestemt vil holde fast i.

Læs mere om Praktik- og projektdag, Pdag her.