Aarhus Universitets segl

Studerende designer og udstiller fremtidens HealthTech i samarbejde med Alm. Brand

125 studerende fra Digital Design og Informationsvidenskab præsenterede resultaterne af deres designprojekter på en online DesignEXPO for Alm. Brand, undervisere og medstuderende.

Billede af undervisere og Alm. Brand, som sammen gennemgår de studerendes projekter.
Billede af Transetals prototype. Transetal har udarbejdet en løsning, som hjælper folk der oplever gener efter en hjernerystelse. Løsningen gør brug af VR (Virtual Reality) som et led i genoptræning, og den er udviklet i samarbejde med både brugerne og fagspecialister. Dermed gør løsningen brug af seneste forskning og forstår kundens behov.
Billede af Foreningsmatch's prototype. Foreningsmatch er en løsning, som er udviklet for at gøre det nemmere for enlige ældre at komme i gang med et aktivt seniorliv. Løsningen tager udgangspunkt i brugerens ønske om en simpel hjemmeside, som kortlægger brugerens interesseområder og aktivitetsniveau. Ud fra disse gives en række forslag på foreninger, som matcher brugerens behov.

125 studerende fra Digital Design og Informationsvidenskab præsenterede hhv. d. 7. og d. 13. maj resultaterne af deres designprojekter på en online DesignEXPO for Alm. Brand, undervisere og medstuderende. I projekterne har de studerende arbejdet med fremtidens Healthtech, og emnet er blevet højaktualiseret pga. coronakrisen. Alm. Brand kunne godt tænke sig at blive aktør på sundhedsområdet, og derfor vil de gerne inspireres og samarbejde med nytænkende studerende. 

Design case

Hvordan kan digitale sundhedsløsninger hjælpe mennesker til en bedre og sundere hverdag? Hvordan ser fremtidens personlige, digitale HealthTech-løsninger ud? Hvordan vil fremtidens forventede ”hjemmehospitaler” og øgede selvpleje via digitale løsninger påvirke vores syn på sundhed og forventninger til sundhedsvæsenet – både det offentlige og det private? Hvordan sikrer vi, at mennesket kommer før teknologien og ikke omvendt? 

I februar præsenterede Alm. Brand årets Design Case inden for emnet HealthTech: How to put humans first in a digital age? Design casen blev stillet i samarbejde med Alm. Brand og undervisere fra designfagene Brugerdrevet design, Design, Designprojekt og Kreativitet i kunst og design. Som afslutning på projekterne skulle de studerende afholde en fysisk udstilling i maj, kaldet DesignEXPO, og foran et panel og pitche en præsentation og modtage feedback. På grund af situationen med corona blev udstillingen flyttet online til Zoom, og afholdelsen var en succes, selvom flere savnede den fysiske og sociale interaktion.

Finanskoncernen Alm. Brand har været partner på årets Design Case, da de håber at blive en aktør på fremtidens sundhedsområde. De ønsker at opnå indsigt og mulighed for at udforske og imødegå de store ændringer inden for HealthTech, som allerede er på vej. Her kan nye teknologier og en forståelse for brugerne spille en afgørende rolle. 

Online DesignEXPO midt i en coronakrise

I citaterne nedenfor kan du læse om, hvad Alm. Brand, de studerende og en underviser har fået ud af samarbejdet samt hvilke udfordringer de har mødt i en coronakrise. 

UNDERVISEREN

“Det er værdifuldt for de studerende at samarbejde med en ekstern partner omkring virkelige udfordringer som en del af deres uddannelse. Vores designfag har fokus på brugernes perspektiv og bidrager med nye indsigter og ideer, som virksomheder gerne vil udforske. I dette semester hvor vi har stået midt i en sundshedskrise, hvor indsigter i brugernes dagligdag er helt afgørende for at skabe relevante fremtidige løsninger omkring sundhed og it.
Omstændighederne omkring Corona har gjort, at de studerende står med erfaringer i at løse komplekse, samfundsmæssige sundhedsudfordringer, som de kan bruge fremadrettet”, udtaler Rachel Charlotte Smith, som er underviser i faget Brugerdrevet Design og lektor ved Afdeling for Digital design og Informationsvidenskab, Aarhus Universitet.

DE STUDERENDE

"Gennem vores samarbejde med Alm. Brand har vi været så heldige at få en sparringspartner som har givet os nogle praktiske værktøjer til at kickstarte vores designproces. Den erhvervsmæssige erfaring som vores eksterne partner har bidraget med har skabt stor værdi for den tilgang vi har haft igennem hele processen.
Selvom vi er blevet udfordret grundet omstændighederne med COVID-19, har det tvunget os til at tænke mere ud af boksen. Det har været en kæmpe gevinst for os som designere og det har helt sikkert ændret vores forhold til digitale platforme i en positiv retning, da vi har fået vigtige erfaringer i at løse samfundsmæssige sundhedsudfordringer", udtaler gruppen Transetal, som består af Laura Bernhardt Bødker Kristensen, Martin Broholt Trans, Nikolaj Gittins og Alberte Uhre Mortensen.

Læs mere på Transetals hjemmeside her.

“Samarbejdet med Alm. Brand har været virkelig fedt. Projektet har afspejlet en virkelig arbejdssituation, og vi har kunne bruge de metoder og teorier vi læser om.
Vi havde også aftaler om flere besøg hos spændende foreninger, som excellerede i alt fra Lindy Hop til Oldboys gymnastik. Det fik corona desværre sat en stopper for. Sammen med brugerne fandt vi digitale løsninger til at kommunikere og lave brugerdrevet design, selvom det til tider ville have været rart at kunne se hinanden i øjnene og bruge papir og blyant”, udtaler gruppen Foreningsmatch, der består af Anders Falsig, Mads Gottenborg, Klara Sejersen og Christoffer K. Hansen.

Læs mere på Foreningsmatch's hjemmeside her.

ALM. BRAND

”Det er vigtigt, at vi som virksomhed går sammen med de studerende om at se på højrelevante samfundsproblemer. Med samarbejdet får vi øje på nye problematikker og skabt viden om HealthTech, som er højaktuelt i denne corona-tid. Vi er dybt imponerede over de studerende, og jeg er glad for, at vi sammen skaber nye indsigter og koncepter inden for det her felt. HealthTech blive en kæmpe stor del af vores fremtid, som vil kræve, at vi forener kommercielle kræfter, teknologi, data, etik og ordentlighed, når vi udvikler løsninger til gavn for alle”, udtaler Tue Juelsbo, som er Innovations- og Entreprenørchef hos Alm. Brand.