Aarhus Universitets segl

Nyt samarbejde om børns møde med den nationale kulturarv

Lektor Louise Ejgod Hansen skal i samarbejde med tre kulturinstitutioner undersøge, hvordan de kan være med til at skabe rum for børns møde med den nationale kulturarv. Projektet er støttet af Augustinusfonden med 2,9 millioner.

Foto: Det Kongelige Teater/ fotograf Camilla Winther

Kulturarven kan gøre os alle sammen klogere på, hvem vi er, og hvor vi kommer fra; vores arv, historie og identitet. Det gælder også børnene, og der er bred kulturpolitisk enighed om, at deres møde med kulturarven er vigtig. Deres møder med kulturarven er dog ofte både initieret og rammesat af voksne, hvad enten det er skolelærere eller forældre og bedsteforældre. Derfor tænker kulturinstitutionerne også dette ’mellemled’ med i deres formidling, og det betyder noget for, hvordan vi forstår betydningen af børns møder med kulturarven. Sammen med tre nationale kulturinstitutioner, Nationalmuseet, Statens Museum for Kunst og Det Kongelige Teater vil lektor Louise Ejgod Hansen og post doc Christiane Oved Særkjær se det fra et andet perspektiv – nemlig børnenes.  

”Vi ønsker i projektet at undersøge tiltag og opleveler, der ikke er rammesat af folkeskolens fælles læringsmål. I stedet vil vi sætte fokus på børns møde med kulturarven, der ligger uden for de formelle undervisnings- og uddannelsesrammer. Det giver os mulighed for at betragte børn som kulturelle medborgere, der også har ret til at opleve kulturinstitutioner som relevante for dem i deres liv.”

Samarbejde med børnene

Projektgruppen skal se på kulturinstitutionernes eksisterende initiativer og være med til at udvikle og teste nye formater, der skaber anderledes møder mellem børn og den nationale kulturarv. Det skal ske i samarbejde med børnene.

”Børnene skal inddrages i beslutningsprocessen og deltage som kulturelle medborgere, der har ret til at møde kulturarven på en måde, der er meningsfuld for dem,” forklarer Louise Ejgod Hansen.

Hun peger på, at de tre kulturinstitutioner har en særlig kulturpolitisk rolle som nogle, der skal være ’for hele Danmark’ og som i særlig grad er forpligtede på at være relevante for danskere af alle slags – herunder børn. At det er de tre store nationale kulturinstitutioner, der deltager i projektet, betyder også, at det bliver et højt prioriteret mål med projektet at inddrage andre danske kulturaktører, lytte til deres erfaringer og dele den viden, der skabes i projektet.  


Kontakt

Lektor Louise Ejgod Hansen
Institut for Kommunikation og Kultur - Dramaturgi
Mail: draleh@cc.au.dk
Mobil: +4525566935


Om Augustinus Fonden

Augustinus Fonden arbejder for at fremme kunsten og kulturens betydning og rolle i samfundet. I årene 2021-2023 har fonden afsat 90 mio. kr. til forskning i kulturarv, der fordeles med 30 mio. kr. pr. år.

Forskningsindsatsen har fokus på opbygning af viden inden for centrale kulturhistoriske områder som arkæologi, musik, scenekunst, billedkunst og litteratur. Der sigtes også mod mindre klassiske sprog fra den oprindelige nordiske sprogkreds, som kan bidrage til forståelse af dansk kulturarv.