Aarhus Universitets segl

Nyt forskningsprojekt undersøger dataficeringen af kloden og miljøet

Med støtte fra Aarhus Universitets Forskningsfond vil den nyansatte professor Jussi Parikka fra Arts sætte fokus på, hvordan anskuelsen af miljøet som datamateriale er opstået og kan bruges i forhold til nutidens digitale kultur.

Jussi Parikka er nyansat professor ved Afdeling for Digital Design og Informationsvidenskab på Arts.

Vi betragter i stigende grad kloden og miljøet som data. Fra forurening i jorden over kvaliteten af vandet til biodiversiteten i naturen. Alle kan de omsættes til datamønstre, modeller og visualiseringer – eller dét, man under en samlet betegnelse kalder for dataficering.

Men hvordan er denne dataficering af kloden opstået siden det 19. århundrede, og hvordan har den fået sin fremtrædende plads i forskellige projekter inden for eksempelvis naturhistorie, videnskabelige ekspeditioner og museumssamlinger – også før markante værktøjer som fjernmåling og big data er blevet en del af nutidens digitale kultur?

Disse spørgsmål håber et nyt forskningsprojekt fra Afdeling for Digital Design og Informationsvidenskab på Arts at blive klogere på.

I spidsen for projektet står Jussi Parikka, som er nyansat professor på Aarhus Universitet, og som i samme ombæring har modtaget en bevilling på 2,5 millioner af Aarhus Universitets Forskningsfond til sin forskning.

"Forskningsprojektet 'Design and Aesthetics for Environmental Data' spørger: Hvordan hjælper kritiske design- og teorimetoder med at forstå miljødatas lange historie i forhold til nutidig digital kultur? Vores projekt fokuserer især på rummet, geografien og topologien af miljødata. Datamaterialet læses med andre ord i forhold til stederne for fremkomsten, distributionen og kontrollen af data, efterhånden som de bliver forstået som rumlige, arkitektoniske og landskabsmæssigt dynamiske," lyder det fra Jussi Parikka.

Energiøer og planetariske haver

Projektet inkluderer foruden ham to postdocs, der konkret vil fokusere deres del af forskningen på henholdsvis etableringen af kunstige energiøer i forbindelse med danske havvindmølleparker og afdækningen af såkaldte ’planetariske haver’.

"Den ekspertise og de metoder, der er nødvendige for at forstå denne storslåede og storstilede transformation, må nødvendigvis være tværfaglig for at kunne udvikle et nyt forskningsområde: Kritiske miljødata. Det kritiske refererer både til det kritiske behov for miljøviden i den nuværende klimakrise, og det refererer til den metodiske kapacitet til at undersøge politiske mediehistorier og nuværende praksisser for data, som krydser spørgsmål om magt, retfærdighed og kulturelle forandringer," siger Jussi Parikka.

Forskningsprojektet 'Design and Aesthetics for Environmental Data' løber i første omgang frem til udgangen af 2024.

I forbindelse med sin ansættelse på Arts holder Jussi Parikka en tiltrædelsesforelæsning i IT-byen Katrinebjerg torsdag den 12. maj.

Tilmelding til forelæsningen kan ske via dette link:
https://cc.au.dk/aktuelt/arrangementer/vis-arrangement/artikel/inaugural-lecture-jussi-parikka-digital-aesthetics-and-environmental-damage-from-scale-to-data-to-surface


Yderligere information:

Jussi Parikka, professor
Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet
E-mail: parikka@cc.au.dk
Telefon: +45 93 51 77 51