Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny rådgivningsgruppe skal gøre undervisningsminister klogere på digital læring

Forskere og digitale eksperter fra erhvervslivet går sammen om at få teknologiforståelse på skoleskemaet. Professor Ole Sejer Iversen deltager fra Aarhus Universitet

16.05.2017 | Marianne Ester Back

I fremtidens skole skal børn kunne skabe it og ikke bare være brugere af den. Det skal et kommende valgfag sikre, som en ny rådgivninggruppe under undervisningsministeren har til opgave at komme med input til. Foto: Simon Jeppsen

Undervisningsminister Merethe Riisager har udpeget 15 digitale eksperter, der skal sparre med hende om en langsigtet handlingsplan for digital læring. IT-Professor Ole Sejer Iversen er blevet udpeget fra Aarhus Universitet. Om begrundelsen for at takke ja, forklarer han.

”Digital Teknologi er et grundvilkår i vores samfund. At ruste kommende generationer til at forstå og skabe med digitale teknologier er en vigtig samfundsopgave. Med vores eksisterende forskning om digital fabrikation og designtænkning kan vi bidrage med perspektiver på såvel det sociale som det tekniske i forhold til digital teknologi. ”

Teknologiforståelse som valgfag

Rådgivningsgruppens første konkrete opgave bliver at komme med input til et nyt valgfag i folkeskolen, som kommunerne kan udbyde til udskolingen. Arbejdstitlen er teknologiforståelse, og ifølge professor Ole Sejer Iversen er det et fag, som vi skylder den kommende generation.

”Vi har en forpligtelse over for de kommende generationer til at uddanne dem til det liv, og den verden de skal ud og leve. Hele vores samfund er præget af den digitale udvikling, og vi er alle omfattet af den digitale forandring både som privatpersoner i dagligdagen men i den grad også gennem vores professioner, om det er sygeplejersken, juristen, magisteren eller mekanikeren”.

Elever skal ikke kun være brugere af it

Arbejdstitlen for faget er teknologiforståelse. Om valget bag den arbejdstitel forklarer Ole Sejer Iversen.

”Når faget hedder teknologiforståelse er det også et udtryk for, at folkeskolen ikke kun skal uddanne brugere af it. Hvis vores elever og i det hele taget den danske folkeskole skal kunne følge med udviklingen, så skal vi sikre at vores elever bliver skabere af it og får en analytisk tilgang til it. De skal have en forståelse for, at øjne potentialerne ved digitalisering.”

Rådgivninsgruppen har netop haft deres første møde i maj, og Ole Sejer Iversen løfter sløret for nogle af de ting, som kommende folkeskoleelever kan se frem til med det nye valgfag. 

”Kreative designprocesser og forståelse for computational thinking er nogle af de centrale elementer i forhold til at danne og uddanne folkeskoleelever. Folkeskolen vil med sådan et valgfag i teknologiforståelse påtage sig en del af opgaven med at klæde eleverne på til et digitaliseret samfund. ”


Om rådgivningsgruppen

Rådgivningsgruppen er nedsat af undervisningsminister Merethe Riisager og består af 15 personligt udpegede repræsentanter fra erhvervslivet og forskere med stærke kompetencer inden for teknologiudvikling, big data og læring. Fælles for gruppens medlemmer er, at de med forskellige vinkler har indsigt i behovene for digitale kompetencer i samfundet i den nære og lidt fjernere fremtid. Målet er at ruste kommende generationer til den øgede digitalisering og automatisering af vores arbejds- og privatliv gennem folkeskolen. Rådgivningsgruppen er nedsat til og med udgangen af 2018.


Læs mere om rådgivningsgruppen og sammensætningen af medlemmer

Afd. for Digital Design og Informationsvidenskab