Aarhus Universitets segl

Nu skal Aarhus Universitet uddanne tolke

Aarhus Universitet har fået godkendt en master i konferencetolkning. Uddannelsen er den eneste i Danmark og har til opgave at uddanne eliten inden for tolkefaget.

Foto: Europa-Kommissionen

Karrieredrømmen om at blive tolk på internationalt niveau kan nu snart blive til virkelighed på Aarhus Universitet. Konferencetolkeuddannelsen er netop blevet godkendt og forventer studiestart november 2018. De studerende, som gennemfører uddannelsen, kan godt indstille karrierekikkerten på EU og andre store, internationale fora med politisk indflydelse.

En del af en større sprogsatsning

Uddannelsen bliver udbudt af the Faculty of Arts og er et led i en større sprogsatsning på Aarhus Universitet, hvor man har valgt at samle alle sprogfag på ét fakultet og dermed skabe rammerne for et af Nordeuropas største sprogmiljøer.

”Vi har med opbakning fra Aarhus Universitets bestyrelse og universitetsledelse påtaget os ansvaret for at opbygge stærke sprogvidenskabelige miljøer og gode sproguddannelser. Derfor ser vi det også som en naturlig opgave at tilbyde den prestigefyldte master i konferencetolkning, som er meget efterspurgt af erhvervslivet og offentlige myndigheder,” forklarer dekan Johnny Laursen, der også glæder sig over, at uddannelsen bliver fremhævet i den nye nationale sprogstrategi.

Mangel på konferencetolke

Inden for de næste par år går cirka en tredjedel af de fastansatte tolke på pension. 

Uddannelsen stiler blandt andet mod en karriere som tolk i EU, der i øjeblikket melder om akut mangel på tolke. CBS lukkede deres tolkeuddannelse i 2010, og siden er der ikke blevet udklækket nye tolke. Det er en udvikling, der sker samtidig med, at en del af de danske tolke, der i forbindelse med Danmarks optagelse i EU i 70’erne, er på vej på pension. Cheftolk i Europa-Kommissionen Peter Aagaard kalder situationen kritisk.

”Inden for de næste par år går cirka en tredjedel af de fastansatte tolke på pension. Dermed vil der ikke længere være tolke nok til at dække selv de allervigtigste møder på højt politisk niveau, og der vil opstå en risiko for, at dansk tolkning bliver reduceret til en rent symbolsk funktion. Derfor er det absolut nødvendigt, at der bliver oprettet en ny tolkeuddannelse, så vi kan få uddannet den næste generation af danske konferencetolke.”

Den akutte situation gør, at der arbejdes på højtryk for at kunne udbyde konferencetolkeuddannelsen så hurtigt som muligt.

”Vi er på fakultetet i fuld gang med at oparbejde det tolkelaboratorium og øvrige faciliteter, som den nye uddannelse kræver. Jeg skal ikke lægge skjul på, at opgaven er stor, da vi for at imødekomme bl.a. EU’s tolketjeneste, som har et stort og hastende behov for danskkyndige tolke, har det som mål at påbegynde uddannelsen til november 2018”, fortæller dekanen.  


Om konferencetolkeuddannelsen:

Uddannelsen er unik på flere områder. Udover at være den eneste i Danmark, så er den kendetegnet ved:

  • 75 % af undervisningen er praktisk tolkeundervisning
  • De studerende bliver undervist af professionelle tolke fra blandt andet EU
  • Undervisningen foregår i topmoderne tolkelaboratorier, der er specialindrettede efter EU-standarder.
  • Ansøgere skal have en kandidatgrad inden uddannelsesstart og bestå en optagelsesprøve
  • Max 25 studerende bliver udvalgt til uddannelsen   

Yderligere information:


Kontakt:

Dekan Johnny Laursen
Mobil: 20294180
Mail:dekan.arts@au.dk