Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Institut for Kommunikation og Kultur udnævner fem nye MSO-professorer

Fem forskere ved Institut for Kommunikation og Kultur er udnævnt til professor MSO (med særlige opgaver)

10.02.2016 | Anja Kjærgaard

Annette Markham er udnævnt til professor MSO (med særlige opgaver) i digital kultur

Hvilket område og opgaver er du blevet ansat for at fremme?
Projektet står bag “Future Making”, et internationalt fokuspunkt for innovative og eksperimentelle metoder inden for forskning i internet og digital kultur. Forskere skal undersøge metoder til at tackle kompleksiteterne i digitalt mættede kontekster og designer eksperimenter for at udvikle de akademiske metoder til at forske i borgeraktiviteter. Der planlægges deltagerbaserede gruppeworkshops og eksperimentelle former for undervisning på universitetsniveau. Disse skal hjælpe folk til at udvikle stærke redskaber til at udforske, indsamle og analysere deres personlige ”big data”. Med disse redskaber får borgerne en bedre kontrol med hvordan deres data bliver brugt og lagret, og de lærer at kuratere deres egne historier og minder om oplevelser i den digitale æra på en effektiv, kreativ måde ved brug af meningsfulde, audiovisuelle midler. 

Modtagne priser:
Visiting Research award, Microsoft Research Labs (Spring 2015); Couch Stone Center for Internet Studies Service Award, (Fall 2015) 

Bodil Marie Stavning Thomsen er udnævnt til professor MSO (med særlige opgaver) i nordiske studier

Hvilket område og opgaver er du blevet ansat for at fremme?
MSO-professoratet er tilknyttet Afdeling for Nordiske Studier og Oplevelsesøkonomi. Projektet, som jeg specielt skal arbejde med (i regi af 'Affects, Interfaces, Events', støttet af FKK (2015-2018) samt 'Immediations: Media, Art, Event', støttet af det canadiske forskningsråd (2013-2020) er interface-begivenheder, studeret på et affektivt niveau. Projektet vil i analysen af et bredt kunst- og mediefelt udvikle nye tilgange til studiet af interfaces. Metodisk vil fokus ligge på, hvordan mødet med kunst- og mediebegivenheder i og med interfacets foldning mellem seende, set og agerende, involverer affekt. I bredere forstand vil denne optik kunne få betydning for udviklingen af fremtidige undervisningsformater.

Modtagne priser: 
Fulbright Grant i forbindelse med ansættelse som Fulbright Professor

Hans Lauge Hansen er udnævnt til professor MSO (med særlige opgaver) i spansk

Hvilket område og opgaver er du blevet ansat for at fremme?
Jeg skal udvikle et projekt inden for området kulturelle erindringsstudier. Projektet har potentiale til at tiltrække forskningsmidler til området og bidrage til den internationale betydning af kulturelle erindringsstudier på Institut for Kommunikation og Kultur, med særligt fokus på den spansktalende verden. Et strategisk mål er en udvikling af sprogstudierne på Aarhus Universitet, især inden for kulturelle og interkulturelle studier.  

Mads Rosendahl Thomsen er udnævnt til professor MSO (med særlige opgaver) i litteratur.

Hvilket område og opgaver er du blevet ansat for at fremme?
Den vedvarende digitalisering af humanioras genstandsområder har skabt udfordringer og muligheder for en række discipliner på humaniora. Nye tilgange til store tekstmængder og nye redskaber til analyse kræver både teori- og metodeudvikling og integration af en sådan udvikling i den øvrige forskning og undervisning. Dette projekt vil igangsætte og styrke denne proces ved at bygge videre på igangværende initiativer med at udvikle ny infrastruktur, at udvikle digitale og kvantitative metoder i aktuelle kollektive forskningsprojekter, og at integrere infrastruktur og teori- og metodeudvikling i undervisningen. Min fortsatte forskning i verdenslitteratur vil blive styrket af projektet i en videreudvikling af studier i verdenslitteraturens kartografi, der netop er muliggjort og afhængig af digitale ressourcer. Jeg har på dette område centrale mål i 2018 med bogudgivelse på Routledge og afviklingen af ensummer school i samarbejde med Harvard University. 

Modtagne priser:
Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-pris 2003

Peter Lauritsen er udnævnt til professor MSO (med særlige opgaver) i Informationsvidenskab.

Hvilket område og opgaver er du blevet ansat for at fremme?
Jeg skal være med til at udvikle den humanistiske og sociologiske overvågningsforskning, der allerede findes ved universitetet. Min opgave er især at sætte fokus på overvågning og velfærd. Ofte forbinder man overvågning med politi og efterretningstjenester, men der er masser af overvågning i skoler, på hospitaler og på plejehjem, og hele skattesystemet og det sociale område hviler jo også på overvågning. Samtidig vil vi gerne udvikle en mere eksperimenterende tilgang til overvågningsforskning. Sammen med min kollega Anders Albrechtslund er jeg derfor ved at etablere et lab, hvor forskere og studerende kan få hands-on erfaring med overvågningsteknologi. Lab’et forventes at åbne til sommer. 

Forskning, Afd. for Digital Design og Informationsvidenskab