Aarhus Universitets segl

Seminar om fornyelse og genbesøg på husmuseer i et analogt og digitalt perspektiv

Et dagsseminar med fokus på, hvordan man i husmuseer arbejder med at skabe fornyelse og forandring i et - på mange måder - statisk og begrænset udstillingsmiljø.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Tirsdag 4. oktober 2022,  kl. 11:00 - 17:00

Sted

Aarhus Universitet, Fredrik Nielsens Vej 4, 8000 Aarhus C, bygning 1421, mødelokale M2

Vi glæder os til et forhåbentligt givende seminar og håber på at se så mange som muligt.

Dato: tirsdag den 4. oktober 2022
Tidsrum: 11:00-17:00 
Deltagelse i seminaret er gratis, men kræver tilmelding.

Husmuseerne har nogle helt særlige udfordringer i forhold til at flytte på og ændre fysiske forhold i deres bygninger. Dette påvirker og begrænser også mulighederne for at formidle viden og at motivere til genbesøg. Formålet med dagsseminaret er at belyse og diskutere de problemstillinger som opstår i mødet mellem at ville bevare og forny. På seminaret vil vi gennem en række oplæg og workshops reflektere over, hvordan forskellige typer af forandringer i de historiske huse kan facilitere nye møder med fortid og samlinger, for såvel ansatte som besøgende på museerne.

Formiddagen byder på oplæg fra museumsansatte og forskere med udgangspunkt i konkrete museumscases. I et henholdsvis digitalt og analogt perspektiv vil oplæggene præsentere konkrete ideer til, hvordan man kan skabe forandring gennem eksempelvis nyindretninger, digitale installationer eller kunstneriske interventioner. I den sammenhæng vil vi diskutere de overvejelser, udfordringer og potentialer som følger med de gode idéer.

Vi kaster lys over konkrete praktiske forhold som konserveringshensyn, slid og praktik, samt mere teoretiske og analytiske aspekter som autenticitetsopfattelser, narrativer og hybride brugeroplevelser.

Workshoppens eftermiddag vil byde på to parallelle workshops med afsæt i formiddagens oplæg, som varetages af Mia Falch Yates (IT-Universitetet og Frederiksberg Museerne) og Andreas Bjerre (Aalborg Universitet og Skagens Kunstmuseer). Den ene workshop har fokus på indretning, bevaring og konservering i et analogt perspektiv på emnet fornyelse og genbesøg. Den anden workshop har fokus på formidlingsstrategier- og metoder (analogt som digitalt), samt på gæsternes oplevelser af nye formidlingstiltag og forandring i de gamle huse.

Vi afslutter dagen med et oplæg af en international forsker inden for feltet samt fælles diskussioner om dagens emner. Derefter er der mulighed for uformelt samvær og samtale. 

Arrangører: