Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Museologisk forskningsprogram

Om programmet

Ordet museologi betyder videnskaben om museerne og forskningen i museale processer som fx indsamling, registrering bevaring og formidling. Museologisk forskningsprogram udgøres af forskere fra Aarhus Universitet, der på vidt forskellig vis beskæftiger sig med, hvordan samfundet aktuelt og historisk udvælger, institutionaliserer og formidler de værdier, man ønsker at bevare som fælles kultur-, kunst- og naturarv.

Læs mere

Netværk

Styregruppe

Forskningsprogrammets medlemmer deltager aktivt og er med i styregruppen for Dansk Center for Museumsforskning.

Uses of the Past

Museologisk forskningsprogram deltager i Arts' strategiske satsningsområde Center for Uses of the Past

Projekter

Byudvikling, arkitektur og design

Forskningsenheden beskæftiger sig med fortid og nutid inden for arkitektur, design og bykultur med fokus på historien og teorien om det 20. århundredes arkitektur og byen.
Der lægges vægt på arkitektur og rumlig design som kreativ praksis samt et socialt og kulturelt fænomen. 

Digital kulturarvsstudier

Denne forskningsgruppe undersøger medieringsprocesser og betydningsdannelse, når museer og samlingers kunst og kultur analyseres og dokumenteres digitalt.
Gruppen er affilieret SMK Open, Statens Museum for Kunsts digitale satsning.

Vores Museum

Nationalt forsknings- og udviklingsprojekt om innovativ og digital museumsformidling. Deltagere fra Aarhus Universitet: Ane Hejlskov Larsen, Mia Falch Yates, Christiane Særkjær og Lise Skytte Jakobsen.

Stafet

Stafet 2021

Stafet 2021: Den fagfællebedømte udstilling
Hvad betyder den traditionelle opdeling i forsknings- og øvrigt museumsarbejde for variationen i museernes forskning? Hvad betyder adskillelsen af forsknings- og øvrige museumsopgaver for museumsbrugernes oplevelse? Og er det muligt at udvikle andre metoder til at bedømme museernes forskningsarbejde?

Museologisk Forskningsprogram har i løbet af 2021 dannet rammen om en stafet med det overordnede formål at designe en eller flere procedurer for fagfællebedømmelse af udstillinger. Initiativtagerne til stafetten er Lærke Maria Andersen Funder og Kamma Overgaard Hansen, der i en årrække har arbejdet med museer, udstillinger og forskningsbegreber. Af dette link fremgår de forskere, som har bidraget med oplæg til stafetten.

ArrangementerGæsteforelæsninger

Forskningsudvalget

Museologisk forskningsprogram er repræsenteret i Forskningsudvalget på Institut for Kommunikation og Kultur af Ane Hejlskov Larsen.

Aktuelt

Ny bog

Ny antologi om museologi (2021):

Museologi mellem fagene. Redaktører: Lise Skytte Jakobsen, Ane Hejlskov Larsen og Vinnie Nørskov:
Museologi er videnskaben om, hvordan vi bruger museer, og museologien er samtidig med den øgede fokus på formidling også blevet mere tværfaglig. I Museologi mellem fagene undersøger forskere fra 16 forskellige forskningsområder dialogen mellem deres fag og museologien. De benytter forskellige teorier og metoder inden for klassiske museumsfag som kunsthistorie, antropologi, arkæologi og historie, men anlægger også nye vinkler ud fra fag som strategisk kommunikation, litteraturhistorie, dramaturgi, medicin, didaktik og mediedesign.

Link til forlaget:
https://unipress.dk/udgivelser/m/museologi-mellem-fagene/