Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskning i digital kreativitet får økonomisk saltvandsindsprøjtning

En bevilling fra Aarhus Universitets Forskningsfond på 2,5 millioner kroner skal bruges til at opbygge et forskningsmiljø i digital kreativitet.

04.01.2017 | Anja Kjærgaard

Finansieret af en NOVA-bevilling fra Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF) skal lektor Peter Dalsgaard fra Informationsvidenskab undersøge digitale systemers muligheder for at understøtte kreative processer.

”Hvordan påvirkes kreative arbejdsprocesser af digitale teknologier? Det spørgsmål bliver omdrejningspunktet for vores forskningsprojekt. Vi ønsker at få en bedre forståelse ved at studere kreative arbejdsprocesser på tværs af en række felter: design, arkitektur, naturvidenskab, digital kunst. Samtidig ønsker vi at operationalisere den viden ved at bringe den i spil i udvikling af nye, digitale værktøjer, som vi vil afprøve i praksis,” fortæller lektor Peter Dalsgaard.

Forskningsprojektet vil dermed også bryde med eksisterende forskning på en række områder ved blandt andet at kombinere forskningsemner fra kreativitetsforskning, datalogi og humanistisk it-forskning.

”Det bringer et fokus på digitale systemer og værktøjer ind i kreativitetsforskningen, som tidligere har fokuseret meget på individuelle og sociale aspekter, men kun i ringe grad har indtænkt de interaktive værktøjers rolle og potentiale i studiet af kreative processer.” 

Nye veje for forskningen

AUFF giver NOVA-bevillinger til projekter, der har potentiale til at bane nye veje i forskningen, og ambitionerne med det kommende projekt er store.

 ”Vi mangler viden om, hvordan digitaliseringen påvirker de faktiske arbejdsprocesser hos de vigtigste aktører i branchen, nemlig de kreative specialister - fx. designere og arkitekter -  som skaber de kreative produkter. Målet med projektet er således også at etablere Aarhus Universitet som en førende international aktør i forskningen i digital kreativitet,” fortæller Peter Dalsgaard.

Fakta

AUFF NOVA-bevillingen er givet til projektet ”Understanding and developing Digital Tools to Support Collaborative Creative Work”. Aarhus Universitetsforskning vil med uddelingen af AUFF NOVA-midler stimulere igangsættelse af dristige og nytænkende forskningsprojekter, som har potentiale til at bane nye veje i forskningen.


Yderligere information

Lektor Peter Dalsgaard
Institut for Kommunikation og Kultur 
Informationsvidenskab
Mail: dalsgaard@cavi.au.dk
Fastnet: +4587162019

Bevillinger, Afd. for Digital Design og Informationsvidenskab