Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

BA-undervisere om virtuel undervisning: “Vi savner nærvær og dialog”

I medierne dukker der ugentligt historier op om studerende, der kæmper med psykiske og faglige udfordringer i en virtuel studiehverdag. Men hvordan oplever afdelingens undervisere konsekvenserne af corona-nedlukningen? Det har vi spurgt Line Hassall Thomsen og Amanda Karlsson om.

25.01.2021 | Benjamin Andreassen

For omtrent et år siden, nærmere bestemt den 11. marts 2020, meddelte statsminister, Mette Frederiksen, at det danske samfund stod over for en situation, der der ville få store konsekvenser for alle danskere. Smitten med COVID-19 skulle inddæmmes, hvorfor store dele af det danske samfund blev lukket ned på kort varsel. På afdelingen skulle underviserne på rekordtid tage stilling til nye, virtuelle undervisnings- og eksamensformer. Det var imidlertid ikke kun det faglige, der skulle nytænkes - også underviserens rolle:

“Mit job som underviser har ændret sig. Det handler ikke kun om det faglige, men også om de studerende trives. Social trivsel og faglighed går nemlig hånd i hånd,” siger Line Hassall Thomsen, der underviser på BA-tilvalget, Journalistisk formidling. Hun bemærkede i løbet af foråret, at flere studerende blev deprimeret og ensomme, hvilket påvirkede deres studier. Derfor var det vigtigt for hende, at de nye studerende fik mulighed for at mødes i fysiske omgivelser efter sommerferien:

“Jeg skulle undervise i et tilvalgsfag, hvor de studerende kom fra forskellige fagligheder fra Arts, og hvor ingen kendte hinanden på forhånd. Derfor lavede jeg et introforløb nede i Vennelystparken, hvor folk i mindre grupper skulle gå en tur i Universitetsparken og diskutere et journalistisk emne. Efterfølgende skulle de studerende dele deres overvejelser på en virtuel Padlet." 

Flere styrker i kombineret online- og offline-undervisning

Amanda Karlsson, der underviser i Mediereceptionsanalyse, ser et potentiale ved en kombineret online- og offline-undervisning, selvom hun nikker genkendende til føromtalte udfordringer:

“Det er klart, at udelukkende online undervisning ville være trist på mange niveauer. Men som en kombination af noget andet, kan det helt sikkert noget. Eksempelvis har jeg oplevet, at de mere stille studerende har følt sig mere trygge i at deltage i undervisningen, fordi de i en grad har kunnet være mere anonyme."

Med henhold til omlægningen af undervisningen har Line Hassall Thomsen og Amanda Karlsson anvendt forskellige tilgange. I BA-tilvalget, Journalistisk formidling, har Line Hassall Thomsen valgt at afholde forelæsningen både fysisk og virtuelt, idet lokalet ikke var stort nok til begge hold:

“Ved at afholde forelæsningen fysisk med det ene hold og streame det virtuelt til det andet hold, forsøgte jeg at opretholde en form for normal undervisning. I hvert fald hver anden uge afhængigt af, hvilket hold der måtte følge med hjemmefra. Om dette var det bedste at gøre, har jeg siden stillet mig tvivlende overfor,” siger Line Hassall Thomsen og fortsætter:

“Det var udfordrende at være til stede ‘i to rum’ samtidig. I dag ville jeg nok hellere have forelæst ét sted. Jeg oplevede dog samtidig, at mange studerende var virkelig begejstrede og taknemmelige for at kunne mødes fysisk - og det gjorde i virkeligheden nok at nogle var mere aktive, når vi var på campus”.

Modsat har Amanda Karlsson, i samarbejde med sin kollega, Susanne Eichner, udelukkende valgt at afholde forelæsninger virtuelt. Det var især vigtigt for dem at opretholde en høj grad af struktur og genkendelighed i undervisningen:

“Vi var bevidste om, at struktur var altafgørende, fordi jeg underviser på dansk og Susanne på engelsk. Derfor var vi grundige i koordineringen af semesteret, sådan det ikke ville forstyrre den virtuelle undervisning,” siger Amanda Karlsson. 

Virtuel undervisning kan ikke erstatte fysisk tilstedeværelse

I spørgsmålet, om hvilke negative aspekter de ser ved virtuel undervisning, nævner Line Hassall Thomsen og Amanda Karlsson, at interaktionen med de studerende er begrænset, samt at nærværet og dialogen kan gå tabt. De studerende har ikke den samme frihed til at byde ind med spørgsmål og deltage i diskussioner på samme måde, som hvis det havde været i et klasselokale. Dertil påpeger Line Hassall Thomsen, at hun har haft udfordringer med studerende, der ‘gemmer sig’ bag et slukket webcam:

“Det kan være udfordrende at observere de studerende. Følger de med? Arbejder de godt? Trænger de til pause?”. Amanda pointerer desuden, at undervisere skal huske på ikke at presse en traditionel forelæsning ned i et Zoom-format:

“Et kvarter til tyve minutter er maks for at kunne opretholde koncentrationen. Så skal der ske et eller andet, eksempelvis en gruppeopgave eller en pause. Så idéen om at stille sig ind - lidt af den gamle skole - og forelæse i 45 minutter, pause og forelæse i 45 minutter igen, holder altså ikke helt på Zoom.”

Line Hassall Thomsen og Amanda Karlsson har begge fundet digitale værktøjer såsom Padlet nyttige i den virtuelle undervisning. Her har de kunne stille de studerende en opgave i grupper såvel som individuelle, hvor de løbende kunne følge med i arbejdet. Line Hassall Thomsen fortæller, at hun vil fortsætte med at benytte Padlet i undervisningen, når pandemien er ovre. “Dog vil nogle af mine studerende mene, at jeg skal huske ikke at overforbruge dem, når det hele er slut,” griner hun.

Hvad så bagefter?

Hvilke konsekvenser den virtuelle undervisning har haft for kvaliteten af undervisningen, afhænger især af de studerendes selvdisciplin, udtaler Line Hassall Thomsen. Hertil kan det være svært på nuværende tidspunkt at give et svar på, i hvilken grad det har haft en positiv eller negativ effekt på de studerendes udbytte af undervisningen:

“Når alt kommer til alt, så tror jeg, at de fleste gerne vil være sammen med hinanden og gå ud sammen i pauserne. Jeg tror da også undervisningsmæssigt, at engagementet fra vores side vil være højere, når vi står sammen i lokalet sammen med de studerende," siger Amanda Karlsson. 

Selvom vi lever i en tid, hvor mange ting er usikre og uforudsigelige, er én ting dog sikkert: At vores undervisere, Line og Amanda, glæder sig til at komme tilbage på campus til en mere normal hverdag.  

Medievidenskab og Journalistik