Aarhus Universitets segl

Udsigelseslingvistik og polyfoni, ved Henning Nølke, Professor emeritus, Aarhus Universitet

Udsigelseslingvistik og polyfoni Gæsteforelæsning ved Henning Nølke, Professor emeritus, Afdeling for Tysk og Romanske sprog (fransk).

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Mandag 20. marts 2023,  kl. 13:15 - 15:00

Sted

Bygning 1481 lokale 366

Arrangør

School of Communication and Culture

Udsigelseslingvistik og polyfoni

Gæsteforelæsning ved Henning Nølke, Professor emeritus

Udsigelselingvistik er en særlig sprogvidenskabelig tilgang der, som navnet siger, beskæftiger sig med selve udsigelsen af det sproglige udtryk (ytringen). Udsigelseslingvistik er især udviklet i de romanske lande og særligt i Frankrig.

(Sproglig) polyfoni er en udsigelsesteori der studerer de forskellige synspunkter eller ”stemmer” der kommer til udtryk i udsigelsen af konkrete sproglige udtryk.

I foredraget vil jeg først præsentere de bærende principper i udsigelseslingvistikken og kort se på de forskellige retninger der har udviklet sig siden Charles Bally og hans elev, Émile Benveniste, som kan betragtes som udsigelseslingvistikkens grundlæggere. Dernæst vil jeg se på den sproglige polyfoni med specielt fokus på den skandinaviske polyfoniteori ScaPoLine (la théorie SCAndinave de la POlyfonie LINguistiquE). Undervejs vil jeg diskutere polyfonianalyser af franske eksempler og søge at præcisere hvad polyfoniteorien kan bibringe af ny viden om sproget og hvad den ikke kan sige noget nyt om (teoriens rækkevidde/forklaringspotentiale).

Forelæsningen er støttet af Afd. for Tysk og Romanske sprog og af Forskningsenheden Semantik, Udsigelse og Oversættelse.

Kontakt: Merete Birkelund – rommbi@cc.au.dk