Aarhus Universitets segl

Pernille Meyer: Vil du med? – På opdagelse i dansk litteraturs dufortællinger

All are welcome to Aesthetic Seminar

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Torsdag 4. april 2024,  kl. 14:15 - 16:00

Sted

Kasernen, Building 1584, Door A, Room 112. Langelandsgade 145, 8000 Aarhus C

Pernille MeyerVil du med? - På opdagelse i dansk litteraturs dufortællinger


Dansk litteratur rummer, til de flestes overraskelse, et væld af dufortællinger. Naja Marie Aidt, Niels Henning Falk Jensby, Lone Hørslev, Maria Gerhardt, Caroline Albertine Minor, Thomas Lagermand Lundme, Kristina Stoltz, Liv Nimand Duvå, Rasmus Daugbjerg og Kirsten Thorup er alle eksempler på forfattere, der i de senere år har eksperimenteret med duformen på forskellig vis og forskelligt omfang; i alt fra romaner og noveller over kortprosatekster til mere lyriske fremstillinger og selvbiografiske værker. Vi skal imidlertid tilbage til 1961 for at finde dansk litteraturs første dufortælling: Cecil Bødkers novelle ”Trapperne”. Trods et markant voksende dufortællings-felt fra 1960’erne og frem er der i en dansk sammenhæng stort set ingen forskning på området. I dette foredrag sætter jeg fokus på dansk litteraturs mange dufortællinger og forener et teoretisk, historisk og analytisk perspektiv ved at udforske 1) hvad en dufortælling er, 2) hvordan brugen af duformen har udviklet sig, og 3) hvilke funktioner brugen af duformen kan have.

Bio:
Pernille Meyer er ph.d.-studerende og videnskabelig assistent ved Nordisk sprog og litteratur, Aarhus Universitet. Hun skriver ph.d.-afhandling om dansk litteraturs dufortællinger, og hendes forskningsområde spænder over dansk litteraturhistorie, narratologi og fiktionalitetsteori. Hun har blandt andet udgivet artikler i tidsskrifterne Passage og Edda og er medredaktør af antologien Dangers of Narrative and Fictionality: A Rhetorical Approach to Storytelling in Contemporary Western Culture (under udgivelse), hvortil hun også selv bidrager. Herudover har hun flere gange præsenteret ved ISSN’s internationale Narrative-konference og er medlem af forskningsgruppen Narrative Research Lab.


Æstetisk Seminar F2024 er tilrettelagt af Morten Kyndrup og Thomas Rosendal, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet.