Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Maja Bak Herrie: Kombinationens æstetik: Aggregering som modus i videnskabelig og teknologisk billedproduktion

Aesthetic Seminar

15.01.2019 | Yasmin Marie Jensen

Dato tor 21 feb
Tid 14:15 17:00
Sted Kasernen, Aarhus University, Langelandsgade 139, Aarhus C, Building 1584, Room 112

I 1800-tallet betegnede man aggregering som “kombinationen af observationer”. En formulering, som overbringer idéen om, at der er et informationsmæssigt overskud at hente ud over de enkelte værdier i et datasæt, hvis de kombineres. Gennemsnittet er måske det mest kendte eksempel på en sådan bevægelse fra enkeltobservationer til emergerende, ny viden og er i dag anerkendt som et almindeligt og anvendeligt værktøj i statistik og databehandling. I et videnskabshistorisk perspektiv er aggregering dog mere omdiskuteret: Hvilken status har egentlig kombinationens objekt, hvad vil det sige at skære væk for at nærme sig det “egentlige”, og hvilke æstetiske konsekvenser har det? Forelæsningen vil tage udgangspunkt i historiske og aktuelle eksempler på kombinationens æstetiske betydning. Ud over det kunstneriske projekt Spirit is a Bone af Adam Broomberg og Oliver Chanarin vil andre eksempler inddrages, herunder Francis Galtons kompositbilleder samt mere aktuelle former for kombinationslogikker, bl.a. i machine vision.

The seminar is public, and we welcome everybody. 

Programme: Aesthetic Seminars Spring 2019

Seminar, Kunsthistorie, Æstetik & Kultur og Museologi, Litteraturhistorie og Retorik, Contemporary Aesthetics and Technology