Aarhus Universitets segl

KØN? Årskonference 2022

Køn er svært at få hold på. Køn er evindeligt til debat. Køn synes at udgøre en uafvendelig kilde til konflikt.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

lørdag 3. december 2022, kl. 10:00 - søndag 4. december 2022, kl. 15:30

Sted

KØN - Gender Museum Denmark, 8000 Aarhus

Pris

175.- / 550.- DKK

Køn? Årskonferencen 2022.
Dato: 3. december, kl. 10:00-16:30 & 4. december 10:00-15:30. Det endelige program følger senere


Abstract indsendes til Jakob Rosendal, postdoc, AU (frist 4/11-2022)
 

Køn er svært at få hold på. Køn er evindeligt til debat. Mest presserende for tiden både nationalt og internationalt er blandt andet diskussionerne omkring #MeToo, kvinders reproduktive rettigheder, unge trans-personer og de kønnede aspekter af både krigsforbrydelser og klimakrise. Køn synes at udgøre en uafvendelig kilde til konflikt. Debatter om køn fremstår i dag ofte som en kamp mellem to positioner, der kommer til udtryk i modsætninger mellem natur og kultur, biologisk og socialt køn, og mellem to køn eller mange, det binære og det non-binære. Og i begge lejre synes der at cirkulere mere eller mindre udtalte forestillinger eller fantasier om at nå en tilstand af kønslig harmoni. Heroverfor synes det relevant – med psykoanalysen og psykoanalytisk teori – også at insistere på kønnet både som et psykisk fænomen og som forstyrrelse, et uafvendeligt ubehag eller endda et traume.

Måske særligt når det kommer til køn har psykoanalysen selv været og er fortsat genstand for debat og kritik. I flere årtier har feminisme, kønsstudier og queer-teori og mere nyligt også trans-studier kritiseret psykoanalysen. Patriarkalske, sexistiske og cis- og heteronormative aspekter af psykoanalysens kønsforståelse er blevet fremanalyseret med både fejllæsninger og vigtige spørgsmål og nuanceringer til følge. Debatten har her også ofte en meget polariserende karakter: Enten er psykoanalysen en del af problemet eller en del af løsningen. Enten er man for eller imod psykoanalysen. Men hvad har disse debatter bidraget med til forståelsen af køn? Hvilke fejllæsninger vil det være relevant at kritisere, og hvilke kritikker af psykoanalysens kønsforståelse vil det være relevant at videreføre?

Med årskonferencen 2022 ønsker vi at sætte fokus på, hvordan psykoanalysen har forstået kønnet og kønslivet (seksuering og seksualitet), og hvordan denne kønsforståelse er blevet debatteret indenfor og udenfor psykoanalysen. Og det gør vi meget passende i år på museet KØN, der i sig selv er omdrejningspunkt for og generator af kønsdebat. Vi inviterer hermed til bidrag fra klinikere og teoretikere, analytikere og kulturanalytikere, akademikere og kunstnere, tilhængere og modstandere af psykoanalysens arbejder med køn – og til analyse og diskussion af køn teoretisk og ift. kliniske cases og alskens kulturprodukter.

Tilmelding