Aarhus Universitets segl

Gæsteforelæsning ved Øyvind Gjerstad, Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen, Norge

"Fortellingene som gjemmer seg i argumentasjonen: en lingvistisk tilnærming til analysen av narrativer"

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Fredag 14. april 2023,  kl. 10:15 - 12:00

Sted

Lokale 1481-366 - Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 4, 8000 Aarhus C

Arrangør

School of Communication and Culture

Fortellingene som gjemmer seg i argumentasjonen : en lingvistisk tilnærming til analysen av narrativer

I tekstlingvistikk betraktes fortellinger (eller narrativer) som en teksttype, som kjennetegner sjangre som eventyr eller fabler. Imidlertid har det i humaniora og samfunnsvitenskapene vokst frem et annet syn på narrativbegrepet, hvor ikke bare fortellinger men også de fundamentale menneskelige forståelsesrammer har en narrativ struktur. Eksempelvis er det retninger innen statsvitenskapen som studerer politisk argumentasjon gjennom et narratologisk prisme. I forskergruppen LINGCLIM ved Universitetet i Bergen, har vi basert oss på slike analyser i utviklingen av vår lingvistiske tilnærming til «klimanarrativer» i en rekke tekstsjangre, fra presseartikler, til vitenskapelige og politiske rapporter, og nasjonale spørreundersøkelser. På tvers av disse tekstene finner man et tilbakevendende narrativt mønster, hvor menneskelige handlinger i samspill med tids- og årsaksrelasjoner utgjør en intrige. Nyere studier har også vist at man kan finne slike argumentative eller deliberative narrativer også i hverdagslige samtaler om en rekke forskjellige temaer, noe som kan indikere at det kan dreie seg om et universelt fenomen.   

Alle er velkomne.

Arrangementet er støttet af forskningsenheden Semantik, Udsigelse og Oversættelse. Forskningsprogrammet for Sprog, Lingvistik og Kognition.

Arrangør: Merete Birkelund