Aarhus Universitets segl

Fredagsforelæsning v/Arthur Hjort

Agent-Based Modelling and NetLogo

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Fredag 19. januar 2018,  kl. 15:15 - 16:00

Sted

Peter Bøgh Andersen Auditoriet (5335-016), Finlandsgade 21-23, 8200 Aarhus N

Fredag den 19. januar 2018 holder Arthur Hjorth en gæsteforelæsning om agent-baseret modellering (ABM) i regi af Center for Computational Thinking & Design.

ABM er en slagkraftig måde at modellere og simulere komplekse systemer på og har et stort potentiale i såvel undervisning som forskning inden for alle fagområder.

ABM er det seneste år blevet afprøvet på ni midtjyske gymnasier i et projekt om Computational Thinking i gymnasiefag.

Forelæsningen forudsætter ikke viden om datalogi og programmering.
Læs mere her: http://cs.au.dk/news-events/events/show-event/artikel/agent-based-modeling-and-netlogo/