Aarhus Universitets segl

”Fokaliseringsteoriens forklaringspotentiale” Gæsteforlæsning ved Professor emeritus Henning Nølke

Professor emeritus Henning Nølke, Afd. for Tysk og Romanske Sprog (Fransk) holder gæsteforelæsningen Fokaliseringsteoriens forklaringspotentiale Forelæsningen er arrangeret af forskningsenheden Semantik, udsigelse og oversættelse; Merete Birkelund, Afd. for Tysk og Romanske sprog (Fransk)

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Torsdag 11. maj 2023,  kl. 11:15 - 13:00

Sted

Nobelparken, bygning 1481, lokale 324

Pris

Deltagelse er gratis DKK

Gæsteforelæsning v. Professor emeritus Henning Nølke, Afd. for Tysk og Romanske Sprog (Fransk):

Fokaliseringsteoriens forklaringspotentiale

Sproget råder over et væld af forskellige måder at formidle og strukturere information på og mange forskellige begreber er knyttet til informationsstrukturen. Man kan tale om en informationscocktail. Blandt dennes elementer spiller fokalisering en fremtrædende rolle.

I foredraget vil jeg først foretage en begrebsmæssig analyse af sproglig fokalisering for derefter at se nærmere på hvorledes fokaliseringen er markeret i det sproglige materiale. Anvendelsen af sproglige markører varierer fra sprog til sprog. Jeg vil give en række eksempler på hvorledes fokaliseringsteorien kan forklare den syntaktiske og prosodiske struktur på fransk og lejlighedsvis sammenligne med hvorledes det foregår på andre sprog.